¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇB-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇFagforbundet har 327.000 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇVIKTIG FOR HELSE OG VEDLIKEHOLD Ann-Christin Pedersen (41) er renholder på Smedbakken sykehjem i Fredrikstad. Hun sørger for at det er rent og trivelig. Renhold er i tillegg viktig for inneklimaet og helsa til både beboere og de andre ansatte. Renholdet er også en vesentlig del av vedlikeholdet på bygg og inventar. Ann-Christin er en av 15.514 renholdere organisert i Fagforbundet. Foto: Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonKON