¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Nå er den endelig på plass, tariffavtalen for landets dyrepleiere. Den vil gjelde for alle dyreklinikker. 8 TEMA: Barn på flukt 14 Tromsø vedtok ekstremprivatisering 16 Lungeskadd for livet i fuktige lokaler 19 Fylkeslegen åpner tilsynssak 20 PORTRETTET: Anne Lindboe 27 38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 39 Høyresida viser sitt sanne ansikt 40 FOTOREPORTASJEN: Framtidas fagfolk 46 Køer i skyggen av hellaskrisen 58 Firkantet lovtolkning fratar sønnen pappa FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Yrkesveien blir til mens vi går 38 Seksjonslederen 49 Debatt 51 Petit 52 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Tar av med modellfly 64 EN AV OSS: Viktig for helse og vedlikehold ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Klare meninger Bjørn Ihler (20) overlevde massakren på Utøya.  Verdier som demokrati, ytringsfrihet og humanisme har fått en enda større betydning for meg, sier han i portrettintervjuet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDyrepleiere med tariffavtale 30 Arbeidstilsynet har hatt tilsyn på 134 dyreklinikker. 84 prosent fikk pålegg. Risikoen er høy for pleierne, som er utsatt for kjemikalier, stråling og smittefare. ¸ˇ¸ˇ¸ˇRyddet opp i dyreklinikkene ¸ˇ¸ˇ35 Renholderes lønninger og pensjon er det eneste som kan kuttes av utgifter til renholdet i Stavanger. Til tross for tre omstillinger og effektiviseringer vil Frp ha renholderne på anbud. Linda Harestad og Anette Dahl Wiig er bekymret. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ La renholderne få fred 8 Vil ikke lenger la seg utnytte Noen østeuropeere nekter å gå med på maratonuker, manglende lønn eller oppsigelse ved sykdom. Fagbladet har fulgt Alicja Wisniewska (bildet) og Radoslaw Gutowski i deres kamp for selvfølgelige rettigheter. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 Frp og Høyres ønske om ekstrem- privatisering i Tromsø gjør at ansatte kan tape 100.000 kroner i året i pensjonsinntekter, mens private forsyner seg av kommunekassa til egen profitt. Vedtaket skapte store protester. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMister pensjonen ¸ˇ¸ˇ36 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVil fremme yrkeskompetanse Arbeidstakere med yrkeskompe- tanse blir viktige brikker i framtidas velferdstjenester, skriver fokusforfatter Kristine Hansen. ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 8/2012 Foto: Helle Aasand ISSN 0809-9278 Foto: Marius Fiskum Foto: Erik M. Sundt Foto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonSAM