¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSiden sist ¸ˇ Oslo avvikler kommunal sykehjemsdrift Byrådet i Oslo planlegger å konkurranseutsette ni sykehjem innen 2014. I høst blir Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet lagt ut på anbud.  Oslo kommune er i ferd med å avvikle store deler av sin kommunale drift, sier nestleder i Sykehjemsetatens fagforening, Per Egil Johansen. Fagforeningen advarer sterkt mot utviklingen i Oslo, der totalt ni sykehjem skal ut på anbud i år og neste år. I august ble det vedtatt å konkurranseutsette sykehjemmene på Manglerud og Uranienborg. I tillegg er det gjort vedtak om å legge Ammerudlunden ut på anbud. Ytterligere to sykehjem skal ut på anbud i løpet av året, og i 2013 skal fire nye sykehjem konkurranseutsettes.  Innen 2014 kan vi ha flere kommersielle enn kommunalt drevne sykehjem i Oslo. I tillegg PRIVATISERER: Byrådet i Oslo kommune ønsker å konkurranseutsette flere sykehjem og barnehager. år, men det er ikke gjennomført en eneste evaluering. Det er vanskelig å skjønne hva byrådet bygger en slik påstand på, sier han. Sykehjemsetatens fagforening hadde møter med de ansatte på Uranienborg og Manglerud før sommerferien. Johansen forteller at mange av dem er sinte og frustrerte. De risikerer å gå ned i lønn og tape store summer i pensjonsutbetalinger fordi betingelsene i private sykehjem er dårligere enn i kommunale. Eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) sier til NRK at de er opptatt av å behandle de ansatte på en god måte. Hun avviser også at det er mye penger å spare på å la private overta driftsansvaret.  Det viktigste er kvaliteten for sykehjemsbeboerne. Det er dynamikken mellom kommunale, ideelle og private aktører som gir et godt samspill, sier Kvalbein. Tekst: PER FLAKSTAD ¸ˇhar byrådet vedtatt å selge kinoen og planlegger å selge ut barnehagene. Hvis ingen klarer å stanse denne ferden, kan vi i løpet av ti til tjue år ha en hovedstad som har avviklet store deler av sin drift, sier Per Egil Johansen. Han er sterkt kritisk til byrådets påstand om at det vil heve kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene når driften overtas av private.  Oslo har holdt på med å konkurranseutsette sykehjem i over ti ¸ˇSommerpatruljen fant litt offentlig rusk ¸ˇLOs sommerpatrulje besøkte i år flere kommunale arbeidsplasser enn tidligere. Ungdommene har det bra, men noen mangler ryddige kontrakter.  De hyppigste manglene på offentlige arbeidsplasser er manglende eller mangelfulle kontrakter, forteller ungdomsrådgiver i LO, Olav Andresen. De kommunale arbeidsplassene som ble kontrollert, er parker, idrettsanlegg, kirkegårder, barnehager og helseinstitusjoner. Når det gjelder grunnleggende ansettelsesrutiner, kommer de kommunale arbeidsplassene omtrent likt ut som de private, med mangler i rundt 40 prosent av det som ble påpekt.  Kommunene er verken bedre eller verre enn private bedrifter, men vi ønsker jo at det offentlige skal være gode arbeidsgivereksempler. Det virker som om det har gått litt fort i svingene av og til, at fast ansatte har gått ut i ferie før det er skrevet kontrakt og gjort ting ordentlig i forhold til vikaren. Men manglene blir rettet opp når vi påpeker hva som er galt, sier Andresen. Han forteller også at det er generelt stor interesse for arbeidsmiljø blant ungdommen. Et resul- STORT SETT BRA: Sommervikarer i kommunene har det stort sett bra, men to av ti mangler kontrakt eller har ufullstendige kontrakter det må ryddes opp i. tat av sommerpatruljens besøk i 6300 bedrifter og virksomheter, er 533 nye LO-medlemmer. I tillegg forventer Olav Andresen at mange melder seg inn i etterkant. Tekst: PER FLAKSTAD 6 > Fagbladet 8/2012 Illustrasjonsfoto: colourbox Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2012 fbseksjonSAM