¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Barnas beste må telle mest ¸ˇ> åPENHET OM ØKONOMISKE INTERESSER I dag er det bare stortingspolitikere som har plikt til å registrere verv og økonomiske interesser. Korrupsjonsvokterne i Transparency International Norge mener det må være full åpenhet om slike forhold også for statsråder og kommunepolitikere. > TUSENåRSMåLENE FORAN SKJEMA FN presenterte i sommer årets statusrapport om tusenårsmålene. Den slår fast at verdenssamfunnet ligger foran skjemaet i arbeidet med å bekjempe fattigdom, bedre forholdene for folk som bor i slumområder og å gi flere mennesker tilgang til rent drikkevann. > FLERE DØDSULYKKER I årets seks første måneder har 28 personer omkommet mens de var på jobb. Dette er 11 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Arbeidstilsynet. > UNGE MER UTSATT FOR ARBEIDSULYKKER Arbeidstakere mellom 18 og 24 år er mye mer utsatt for arbeidsulykker enn arbeidstakere i alle andre aldersgrupper, ifølge tall fra EU. De har ofte mangelfulle kontrakter og liten erfaring. Dessuten jobber nesten halvparten av unge mellom 16 og 24 år utenom ordinær dagtid. > POSTJOURNALER På NETTET Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet planlegger lansering av den nye offentlige elektroniske postjournalen for statlige virksomheter i februar. Ti år gamle Yaldas vitneforklaring i saken mot UNE ble en sterk opplevelse for tilhørerne i Oslo tingrett. Tidligere i år fikk tromsøfamilien Gazul-Bahadori det endelige avslaget på sin asylsøknad. De saksøkte staten  ved Utlendingsnemnda (UNE)  for brudd på FNs barnekonvensjon, og rettssaken ble gjennomført 2. og 3. august. Som Fagbladet tidligere har skrevet, risikerer den lille familien på tre å bli splittet dersom avslaget på asylsøknaden blir stående. Faren Abdul Jabar Bahadori må reise tilbake til Afghanistan, mens hans kone Maria og deres ti år gamle datter Yalda, sendes til Moldova. Fortalte bare sannheten  Jeg klarer meg ikke et minutt uten faren min, og han klarer seg ikke et minutt uten meg, fortalte Yalda da hun ble intervjuet av dommeren på rettsakens første dag. Hun fikk snakke med dommeren alene på et eget rom, og samtalen ble overført på skjerm til rettssalen. OPTIMIST:  Jeg både håper og tror at Yalda og familien hennes får fortsette å bo i Tromsø, sier Britt ås, fylkesleder i Fagforbundet Troms og en av familiens mange støttespillere. ¸ˇ Da var det mange i salen som fikk en tåre i øyekroken, sier fylkesleder i Fagforbundet Troms, Britt ås. Er positive Saken er den første i sitt slag etter stortingsmeldingen Barn på flukt ble lagt fram 8. juni. ås er spent på om meldingen setter Yaldas sak i et nytt lys.  Det ligger noen forsterkende føringer her. Går det an å få satt barns beste i fokus? Det er det vi skal måle nå, sier ås. Selv er hun optimist angående sakens utfall.  Jeg har en følelse av at dette går vår vei. Både på grunn av det jeg vet om familiens helsetilstand, og ikke minst fordi Yalda er så forankret i Tromsø. Dommen var ikke klar da Fagbladet gikk i trykken. Les utfallet på fagbladet.no Tekst: MARTINE GRYMYR ¸ˇ¸ˇØnsker flere med i Sammen for en bedre kommuneª I fjor fikk 56 kommuner bli med i programmet Sammen for en bedre kommuneª. Nå skal rundt 50 nye tas opp. Programmet bygger på et samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og ansatte, og støtter lokalt utviklingsarbeid som skal gi bedre tjenester og lavere sykefravær. Søknadsfrist er 30. september. PF Folkehjelpa i sterk vekst Fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon, Norsk Folkehjelp, har i dag 12.755 medlemmer. Det er en økning på rundt 20 prosent fra i fjor, og er ny rekord. I resultatrapporten beskriver generalsekretær Liv Tørres 2011 som et år med store kontraster. Langt flere mennesker i Norge vet nå hva Norsk Folkehjelp gjør og står for. Terrorhandlingene 22. juli medførte stor oppmerksomhet rundt redningstjeneste, beredskap og de frivilliges rolle innen samfunnssikkerhet. Fokus på folkehjelpas internasjonale innsats, blant annet i forhold til minerydding, ble det også under TV-aksjonen 23. oktober i fjor. Den norske organisasjonen arbeider i 17 land med minerydding, rydding av klasebomber og med metodeutvikling og politikk for dette området. Et konkret resultat av dette arbeidet er at Jordan blir det første minefrie landet i Midt-Østen i år. Tekst: Nina Hanssen, LO media Fagbladet 8/2012 > 7 Foto: Martine Grymyr fbaargang2012 fbseksjonSAM