¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTROMSØ VEDTOK EKSTREMPRIVATISERING VI SKAL KJEMPE for hver arbeidsplass Frp og Høyre har gått sammen om å gjøre Tromsø kommune til tidenes eksperiment for konkurranseutsetting. Det har satt fart i hele fagbevegelsen. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: MARIUS FISKUM Med 25 mot 17 stemmer vedtok det Frp- og Høyre-dominerte kommunestyret å gi byrådet makt til å sette enhver offentlig tjeneste ut på anbud uten ytterligere politisk behandling. Vedtaket 19. juni vakte oppsikt over hele landet. Bred allianse Dagen før var en uvanlig bred allianse samlet til debattmøte i Tromsø for å støtte kampen mot vedtaket: Fagforbundet, LO, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Sykepleierforbundet i tillegg til Tromsø Arbeiderparti, Rødt, SV og Senterpartiet. En pervertert form for parlamentarisme, var karakteristikken stortingspolitiker Truls Wickholm (Ap) ga Tromsøs nye styringsform, som gir byrådet utstrakt makt, og gjør det mulig å gjennomføre utsetting av tjenester uten å involvere kommunestyret. Karin Andersen (SV) kalte vedtaket for et ran av skattepenger. Folk betaler skatt for å skape velferd, ikke for å skape profitt for private aktører, sa hun. Mister pensjonen 19. juni samlet rundt 300 medlemmer fra samtlige foreninger seg til politisk streik og protestmarkering på torget foran rådhuset. De karakteriserte vedtaket som et regelrett ran, et ran av folks skattepenger og ansattes pensjon og lønninger. Konkurranseutsettingen vil i praksis føre til at vi hele tiden skal bli vurdert på nytt for å beholde ansettelsen i egen jobb, påpekte ansatte i Tromsø kommune som Fagbladet møtte under markeringen. Mona Aasland jobber både i SFO og på skolen i Tromsø. Hun minner om at den massive konkurranseutsettingen som nå settes i gang får store konsekvenser for hele samfunnet. Det er ikke bare surt for oss ansatte, som blant annet mister pensjonen. De lar jo private aktører forsyne seg fritt av kommunekassa til egen profitt, påpeker hun. Vaktmester Ronny Kristiansen har bare ett ord for det hele: Galskap. Det må være bedre å la millionene komme kommunen selv til gode, sier han. Ansatte vil ikke betale prisen Utregninger Fagforbundet har gjort, viser at ansatte taper mellom 60.000 og 100.000 kroner i året hvis arbeidsplassene deres blir privatisert. I tillegg må de ved hver kontraktsfornyelse konkurrere om å være rimeligst til å utføre jobben. Vi aksepterer ikke at forretningsfolk skal tjene seg søkkrike på offentlige tjenester mens ansatte må betale prisen, sa Bjørn Willumsen, leder av Fagforbundet Tromsø, i sin appell til de frammøtte foran rådhuset. LO-sekretær Kristian Tangen lovet full støtte fra LO. Dere har veldig mye å forsvare i Tromsø. 900.000 LO-medlemmer står side om side med dere, sa han til Tromsøs ansatte foran rådhuset. Gjør det velgerne har sagt ja til I dagene etter Tromsø-vedtaket lovpriste flere Frp-politikere utviklingen i byen. Frps Gjermund Hagesæter sa blant annet til Klassekampen: Det som skjer i Tromsø er absolutt et forbilde for en regjering med Fremskrittspartiet og Høyre. Fagforbundets leder Jan Davidsen hadde følgende å si til dette: Dette rimer dårlig med Høyres sosialdemokratiske retorikk på nasjonalt plan. Når de reelt sitter med makten, er det dette man får: Privatisering av alle tjenester og nedbygging av demokratiet, ved at de skaffer 14 > Fagbladet 8/2012 ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonSAM