¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBRED ALLIANSE: Medlemmer fra Fagforbundet, LO, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Sykepleierforbundet, i tillegg til Tromsø Arbeiderparti, Rødt, SV og Senterpartiet, stilte opp på torget i Tromsø. seg fullmakter som gjør at kommunestyret ikke må involveres. Varaordfører i Tromsø, Anni Skogman (Frp), uttalte til avisa Nordlys:  Det vi gjør i dag er å oppfylle valgløftet vårt. Vi gjør det velgerne har sagt ja til.  Ikke uten kamp Bjørn Willumsen anser ikke at kampen er over med det ytterliggående vedtaket.  Vi skal kjempe for hver eneste arbeidsplass, for hver eneste virksomhet de vil konkurranseutsette, lover han. Britt ås, fylkesleder i Fagforbundet Troms, minner forbundet sentralt om at de trenger støtte også i framtida, etter at vedtaket nå er gjort.  Nå trenger vi virkelig å ha forbundet i ryggen, påpeker hun. ¸ˇ¸ˇBEKYMRET: Vaktmestrene Ronny Kristiansen og Bengt Skum, og Gøril Friis og Mona Aasland fra SFO, var blant de rundt 300 som møtte opp foran rådhuset. De påpekte at dette vedtaket er alvorlig for hele samfunnet, ikke bare de ansatte. IKKE GRATIS: Selv om det ytterliggående vedtaket er gjort, får ikke Frp/Høyre-byråden gjennomføre ekstremprivatiseringen uten motstand.  Vi skal kjempe for hver arbeidsplass, lover leder av Fagforbundet Tromsø, Bjørn Willumsen. Fagbladet 8/2012 > 15 fbaargang2012 fbseksjonSAM