¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇåpner tilsynssak ¸ˇFylkeslegen i Buskerud har åpnet tilsynssak mot Parat Omsorg. Institusjonen har vært uten ledelse, og 30 medarbeidere har sluttet eller er uønsket på vaktlista. Tekst: TITTI BRUN Parat Omsorg AS i Nedre Eiker i Buskerud er en privateid døgninstitusjon for pasienter som det offentlige betaler for. Flere av dem er alvorlig syke, noen med psykiske lidelser, ofte kombinert med rusproblemer. Pasientene er på anbud, og kommuner betaler millionbeløp for institusjonsplassene. For tida bor det seks pasienter på institusjonen. Før sommeren skrev Fagbladet om saken, og blant annet på bakgrunn av disse artiklene har fylkeslegen i Buskerud gjennomført tilsyn på institusjonen, men rapporten er ikke klar når Fagbladet går i trykken. Eiendomsspekulant I Brønnøysundregisteret står Øyvind Hornnæss oppført som eier og daglige leder av Parat Omsorg AS. Han har flere konkurskarantener bak seg. Han knyttes til skippersertifikatet som Kjell Inge Røkke fikk trøbbel med for noen år siden. For tida er han innkalt i to saker i forliksrådet i forbindelse med manglende utbetaling av lønn og feriepenger. I tillegg har han en knusende dom i forhold til forretningsdrift. Hornnæss har anket dommen. Selger bit for bit Hornnæss kjøpte institusjonsbygningene til Parat Omsorg i 2009. Etter hvert overtok han også driften, bemanningen og pasientene. På finn.no ligger eiendommen ute for salg for 20 millioner, med opplysninger om at det er ut- leieinntekter for 2,4 millioner kroner i året. Deler av eiendommen er allerede skilt ut og solgt. Hornnæss solgte direktørboligenª på eiendommen for 3,6 millioner i mai. Der skulle det etter kontrakten bo pasienter som trenger ekstra skjerming. Pasientene ble flyttet uten at betalende kommune ble ori- entert. I tillegg ble 14 hybelboliger skilt ut og solgt i desember 2011. Etter det Fagbladet forstår, krevde også det at pasienter ble flyttet. Urovekkende Fagbladet har kontaktet flere av kommunene og bydelene som har ansvaret for pasientene på den private døgninstitusjonen. Modum kommune var ikke klar over utviklingen da Fagbladet ringte. Etter å ha sjekket saken bekrefter virksomhetsleder Audun Eriksen at situasjonen er urovekkende.  Vi har kontakt med en faglig ansvarlig for vår pasient, som garanterer at pasienten får en faglig forsvarlig tjeneste, sier Eriksen. Likevel er han bekymret over situasjonen for pasienten som kommunen er ansvarlig for. Det tar tid for kommuner og bydeler å etablere nye tilbud for denne pasientgruppa. Offentlige betaler Både Sagene og Østensjø bydeler i Oslo har vært på ekstra besøk for å følge opp sine beboere. Pasientene opplever seg godt ivaretatt. Bydelene følger nå nøye med i endringene som skjer i eierskap, ledelse og ansettelser, og avventer fylkeslegens tilsynsrapport. Følg saken på fagbladet.no Fagbladet 8/2012 > 19 fbaargang2012 fbseksjonSAM