¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBrann- og redningstjenesten er under press gjennom fokus på bunnlinja og varsler om privatisering av tjenesten.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇˇ€H‹ Renholdsbransjen rengjøres Fra 1. september blir det full rengjøring av renholdsbransjen. Da trer den nye godkjenningsordningen i kraft. Side 29 ˇ€H‹ Rutersjef frykter høyere sjåførlønn Styreleder for Oslo kommunes bestillerselskap i kollektivtrafikken, Ruter, hevder at høyere sjåførlønn vil ramme kollektivtrafikken. Han ber om mer fleksibilitet i alle ledd etter lønnsoppgjøret. Side 29 ˇ€H‹ Utvikling av fagskoletilbud FOKUS: Fagforbundet organiserer arbeidstakere i mer enn 120 yrker. Det er viktig for forbundet å bidra til fagopplæring av god kvalitet og å sikre nok læreplasser, skriver Kristine Hansen. Side 36 Stolte dyrepleiere De er stolte av yrket. å være dyrepleier er allsidig og krevende, men det er også risikabelt. Arbeidstilsynet har gitt pålegg om forbedringer til 112 av 134 kontrollerte klinikker. Side 30 Fagbladet 8/2012 > 27 ¸ˇFoto: Fredrik Varfjell fbaargang2012 fbseksjonSAM