¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇEndelig tariffavtale for dyrepleierne Dyrepleiere og klinikkassistenter har endelig fått en tariffavtale som er forpliktende for alle dyreklinikkene. Avtalen ble inngått i årets lønnsoppgjør mellom Fagforbundet og NHO Mat og Landbruk i juni. Heving av minstelønn Resultatet av forhandlingene er et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 1,25 kroner i timen med virkning fra 1. mai i år. Samtidig heves minstelønnssatsene med 3,50 kroner pr. time, inkludert det generelle tillegget. Dette er på linje med tillegget som ble gitt i frontfaget i industrien tidligere i år, før lokale forhandlinger på bedriftene. Satsen for 20 års ansiennitet økes også med 3,50 kroner i timen, inkludert det generelle tillegget, med virkning fra 1. mai 2012. Forplikter dyreklinikkene  Vi skulle gjerne hatt et bedre økonomisk resultat, men vi er fornøyd med at dyrepleiere og klinikkassistenter nå har fått en tariffavtale som er forpliktende for arbeidsgiverne, og som blant annet inneholder bestemmelser om avtalefestet pensjon (AFP), sier forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet. Tidligere hadde arbeidstakerne en intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår med Landbrukets arbeidsgiverforening, men den var ikke bindende for dyreklinikkene. Med ny arbeidsgivermotpart var derfor oppgjøret en gyllen anledning til å skape en tariffavtale som alle dyreklinikker plikter å følge. Nå gjelder hovedavtalen mellom GARANTERT LØNN: Etter årets lønnsoppgjør har dyrepleiere og klinikkassistenter fått en forpliktende tariffavtale, og ikke bare en intensjonsavtale, slik de hadde fra før. ¸ˇLO og NHO også for disse yrkesgruppene. Lokale forhandlinger  I tillegg til det sentrale oppgjøret, er det rom for lokale forhandlinger, og vi har fått en bestemmelse som fastsetter kriteriene for disse forhandlingene, sier Larsen. Tekst: MONICA SCHANCHE ¸ˇAmbulansesjåfør renvasket ¸ˇFredrikstad henter søppel i Irland Konkurransen om avfall blir stadig tøffere. Fredrikstad kommunes vann, avløp og renovasjonsforetak (Frevar KF) starter nå et forsøksprosjekt med å importere avfall fra Irland.  Tilgangen på avfall er dramatisk redusert, opplyser Frevar-direktør Fredrik Hellstrøm i en pressemelding. Foretakets forbrenningsanlegg produserer i dag miljøvennlig dampenergi for industrikunder. Uten avfall ville denne produksjonen forbrukt 20.000 tonn olje i året. OT Politiet måtte i slutten av juni trekke saken mot en ambulansesjåfør som var tiltalt for uaktsom kjøring etter en dødsulykke i fjor. Dermed er ambulansesjåføren fullstendig renvasket etter at han i et halvt år har måttet leve med en siktelse og senere tiltale for uaktsom kjøring.  Min umiddelbare reaksjon er at jeg er både glad og lettet på ambulansesjåførens vegne, sier leder i prehospital faggruppe i Fagforbundet, Hans Martin Aase til Fagbladet. Usikre målinger 21. november i fjor krasjet ambulansen i fjellveggen på vei fra Ringerike sykehus på vei til Rikshospitalet, og en pasient døde. Pasienten var i utgangspunktet kritisk syk.  Det har oppstått tvil om bevisene, og da er det riktig av påtalemyndigheten å stanse saken, sa politiadvokat Per Thomas Omholdt til Ringerikes Blad. Under rettssaken oppsto det usikkerhet om målingen som Statens vegvesen hadde gjort. Viktig rollefordeling Hans Martin Aase sier at ambulansesjåfører under utrykning kan bryte mange trafikkregler, men at aktsomhetskravet fortsatt gjelder. Aase er også opptatt av at ulykkesgruppa for ambulanseulykker og påtalemyndigheten ikke blander roller etter slike hendelser.  Ulykkesgruppa skal se på bilens konstruksjon, innfesting av pasient i bilen og slike ting, mens det er politiet som må vurdere de strafferettslige forholdene, som for eksempel om farten var uforsvarlig høy. Det er viktig med en klar rollefordeling i slike saker. Tekst: PER FLAKSTAD ¸ˇ28 > Fagbladet 8/2012 Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM