¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRuter ¸ˇ¸ˇNå skal ren- holdsbedrifter godkjennes Fra 1. september må alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester være godkjent av Arbeidstilsynet. Samtidig som godkjenningsordningen trer i kraft, blir det forbudt å kjøpe tjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.  Godkjenningsordningen, som også innebærer et ID-kort for renholdere, er et viktig tiltak for å rydde opp i renholdsbransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. For å bli godkjent, må virksomhetene dokumentere at de oppfyller viktige helse-, miljø- og sikkerhetskrav, krav om oppholdstillatelse, registrerings- og rapporteringsplikter til offentlige registre, og kravene til lønns- og arbeidsvilkår etter tariff. OT klager på lønns- oppgjøret Styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Ruter gir inntrykk av at et godt lønnsoppgjør for bussjåførene kan gå ut over kollektivtrafikken i hovedstaden.  Vi registrerer at styrelederen klager på lønnsoppgjøret for sjåførene. Han får mene hva han vil. Vår kommentar er at det blir heller ikke mer kollektivtrafikk av å bruke 100 millioner kroner året i konsulenthonorarer i Ruter, sier fagforeningsleder Rune Aasen til Fagbladet.  Det blir heller ikke mer kollektivtrafikk av stadig nye anbudsrunder, påpeker Aasen, som er mangeårig leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening. I et innlegg i Aftenposten nylig gratulerer Ruters styreleder Transportarbeiderforbundet med et gjennomsnittlig lønnstillegg på 21.000 kroner i år og 14.000 i 2013 til sjåførene i busselskapene som kjører på bestilling fra Ruter. Hans regnestykke er at det vil gi en kostnadsøkning på 105 millioner kroner for Ruter. Styrelederen setter fram tre alternative muligheter for å finne penger til dette: Redusere busstilbudet, øke prisene eller be fylke og kommune bygge færre skoler og sykehjem. Han forkaster selv alle de tre alternativene, og lander på en mulighet:  Vi må drive mer effektivt. Vil ha fleksibel arbeidstid Blant tiltakene styrelederen nevner er større fleksibilitet i alle leddª. Mer fleksibel arbeidstid blir nevnt VEKKER HARME: I et leserinnlegg hevder styreleder i Ruter, Bernt Stilluf Karlsen, at bussjåførenes lønnsoppgjør vil gi dårligere kollektivtilbud  dersom ikke sjåførene går med på mer fleksibilitet. ¸ˇHøy brannrisiko i utleieboliger for gjestearbeidere En tredel av landets brannvesen har hatt en eller flere brannutrykninger til utleieboliger for gjestearbeidere de siste to åra. 30 prosent av landets brannsjefer mener at brannsikkerheten i disse boligene er for dårlige. Dette framgår i en fersk undersøkelse fra Norsk brannvernforening. Nå krever foreningen at det innføres branntilsyn i denne typen boliger hvert år. OT spesielt, sammen med bedre utnyttelse av bussparken og en rekke andre tiltak. Gjennomføringskraft for å øke effektiviteten i busstransporten krever at alle de krefter som i dag forsinker, fordyrer og forstyrrer nødvendige tiltak i større grad må  overkjøres ª, skriver styreleder Bernt Stilluf Karlsen. Fortjener lønna Fagforeningsleder Rune Aasen synes tonen i innlegget er spesiell.  Er det noen som fortjener lønnsøkning, er det bussjåførene. Det mangler mellom 2000 og 3000 bussjåfører her i landet. Det er vanskelig å få tak i kvalifiserte folk, understreker han.  Vi regner ellers med at lønnsoppgjøret i Oslo og Akershus bestillerorgan, Ruter, vil ligge noe høyere enn det sjåførene har fått, spår lederen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 8/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: Kari Sofie Jensen fbaargang2012 fbseksjonSAM