¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇArbeidstilsynets tilsynskampanje " Arbeidstilsynet har siden 2010 gjennomført tilsyn hos smådyrveterinærer. " Det er gjennomført 134 tilsyn i perioden. " Hensikten har vært å kartlegge faktorer som kan skade arbeidstakernes helse, og se på hva som kan gjøres for å bedre forholdene. " Blant temaene på tilsynene har vært virk- somhetenes bruk av bedriftshelsetjenesten i et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). " Tilsynene har også vært opptatt av bruk av personlig verneutstyr, strålevern og håndtering av smittefarlig avfall som kadaver og medisiner. " Et annet tema har vært opplæring av ansatte i tilknytning til kjemisk helserisiko, biologisk helse- risiko og arbeid med røntgenapparat. Kilde: Arbeidstilsynet ¸ˇFIRE HENDER: Det kreves tett samarbeid mellom dyrlege og dyrepleier. Her opererer dyrlege Lars Tessem en katt, mens dyrepleier Karoline Nystad assisterer. Men i bransjen for øvrig er det ikke sånn. Organisasjonsprosenten blant dyrepleiere er lav, sier Karoline Nystad.  Det er vel bare 99 dyrepleiere her i landet som er fagorganisert, sier hun. Selv gjør hun det hun kan for å få andelen organiserte til å bli høyere.  Jeg mener vi fikk oppnådd mye ved at jeg og flere organiserte oss. For eksempel fikk vi innført betaling for bakvakt. Før var det noe dyrepleierne bare fordelte seg imellom, uten å få betalt for det, sier hun. Oppussing på dugnad Nystad viser til historier hun har hørt fra andre dyreklinikker, der for eksempel ansatte pusser opp lokalene på dugnad på lørdager helt uten betaling.  Jeg går ikke på dugnad på jobben. Dugnad er noe jeg er med på privat, det har ikke noe med jobben å gjøre, sier hun. Samme bevissthet har hun om fordeling av oppgavene i arbeidstida for at belastningen skal bli minst mulig på hver enkelt.  For å unngå belastninger, er det svært viktig at arbeidsoppgaver går på omgang. For eksempel er tannrens en så pirkete og stillesittende oppgave at det ikke er bra at samme dyrepleier blir sittende med den oppgaven dag etter dag, sier Nystad. Også en av klinikkeierne på Hamar, veterinær Lars Tessem, syns det er bra at ansatte er organisert.  Det syns jeg er veldig greit, og at vi følger spillereglene i arbeidslivet, sier han. Nystad vet imidlertid om kolleger andre steder som har opplevd utfrysning og trusler om oppsigelse når spørsmålet om organisering er kommet på banen.  Noen steder er det et hierarki hvor dyrlegen står på toppen og dyrepleieren står nederst på rangstigen, og da er det ikke så greit, sier hun. ¸ˇKARTLEGGING: Det er viktig å følge med på hva slags stråling ansatte får i seg. Opptak måles daglig og rapporteres inn til Statens strålevern. 32 > Fagbladet 8/2012 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonSAM