¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGODT STELL: Dyrepleier Karoline Nystad har god kontakt med hunden Lauperaks Hermina som er til undersøkelse. Dyrlege Siv-Kristin Aardalen er i gang med papirarbeid om hunden. Kilde: Arbeidstilsynet 84 prosent av dyreklinikkene fikk pålegg ¸ˇResultater av tilsynene ¸ˇ¸ˇ¸ˇav virksomhetene hadde ikke, eller hadde kun delvis, skriftlig kartlegging og risikovurdering av kjemisk og biologisk eksponering. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇav virksomhetene kunne ikke legge fram en tidfestet handlingsplan basert på risikovurderingene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇav virksomhetene hadde ikke, eller hadde kun delvis, gitt opplæring på alle områder de jobbet innenfor. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇav de undersøkte klinikkene var ikke tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇkunne ikke dokumentere at riktig personlig verneutstyr er valgt. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇhadde ikke skriftlige rutiner for å påse at stråleeksponeringen blir lavest mulig. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇhadde ikke skriftlige rutiner for å vurdere omplassering av gravide arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling (for eksempel røntgen). ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFor seniorinspektør Vigdis Tingelstad i Arbeidstilsynet er det mest urovekkende at mer enn halvparten av landets smådyrklinikker ikke er tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Tingelstad har hatt delansvar for gjennomføringen av Arbeidstilsynets tilsynskampanje med landets smådyrklinikker.  Det er spesielt viktig at virksomhetene er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Godkjente bedriftshelsetjenester har ansatte som er spesialister i ulike arbeidsmiljøforhold og kan bistå bedriftene til å tilrettelegge i forhold til blant annet stråling og kjemisk/ biologisk helsefare, sier Tingelstad til Fagbladet. Fire reaksjoner til hver Av 134 undersøkte smådyrklinikker, reagerte Arbeidstilsynet på forhold ved 114 av dem.  Dette tilsvarer 84 prosent av undersøkte virksomheter. Til hver virksomhet som har fått pålegg, er det gitt gjennomsnittlig fire reaksjoner, ifølge seniorinspektør Tingelstad. Påleggene dreier seg mye om at klinikkene må kartlegge og vurdere risikoen for kjemisk og biologisk helsefare i egen bedrift, at de må ha en tidfestet handlingsplan for nødvendige tiltak, og at de må være knyttet til godkjent bedriftshelsetjeneste. Det ble også gitt pålegg på opplæring innenfor HMS når det gjaldt kjemisk og biologisk helsefare. Tingelstad viser til at bare 44 prosent av klinikkene som ble undersøkt var tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.  Hva tror du er årsaken til dette?  Det er helt umulig å si. Jeg tror en del kanskje ikke er klar over kravet om at de skal være knyttet til godkjent bedriftshelsetjeneste. Manglende bevissthet rundt helse, miljø og sikkerhet hos ledelsen/eiere kan gi slike utslag, sier Tingelstad. Riktig råd fra fagfolk Seniorinspektøren begrunner nødvendigheten ved å ha en bedriftshelsetjeneste med at klinikkene dermed kommer i kontakt med fagfolk som vet hvordan de ansatte skal håndtere risiko i arbeidet som stråling, kjemi og biologi.  Det er veldig viktig at ansatte får opplæring i kjemisk og biologisk helsefare og at bedriftene tilbyr riktig personlig verneutstyr til sine ansatte, sier hun. Kampanjen er nå avsluttet, men Tingelstad sier at det kan bli aktuelt å gjennomføre flere tilsyn.  Dersom vi får inn bekymringsmeldinger eller tips, vil vi selvfølgelig undersøke disse, sier hun til Fagbladet. Fagbladet 8/2012 > 33 57% 60% 29% 56% 31% 14% 29% fbaargang2012 fbseksjonSAM