¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKrever ny brannsjef i Midt-Telemark Arbeidstilsynet kommer med kraftig kritikk av ledelsen for Midt-Telemark brann- og redningstjeneste og ledere i Nome kommune. Fagforbundet krever at det settes inn ny brannsjef. Saken kan ende i retten. Tekst: PER FLAKSTAD Uroen i brannkorpset begynte da ny brannsjef ble tilsatt i 2009, og Fagforbundet mener det må ansettes en ny brannsjef for å få slutt på den tilspissede situasjonen.  Vi ber ikke om at den sittende brannsjefen får sparken, men at det må en ny leder inn. Dette er den eneste måten å få slutt på de svært vanskelige forholdene, sier leder for Fagforbundets kompetansesenter for Øst- landet, Svein Kristiansen. Forbundsadvokat Anita Fredriksen har skrevet et brev til Nome kommune der hun varsler at det vil bli satt i verk rettslige skritt fra forbundets side hvis ikke noe blir gjort for å bedre arbeidsmiljøet. Tre pålegg Ifølge rapporten fra Arbeidstilsynet vurderer det å gi kommunen tre pålegg for å hindre at ansatte blir utsatt for utilbørlig opptreden eller andre uheldige psykiske belastninger. " Rådmannen i Nome får ansvar for å påse at de ansatte i brannkorpset ikke utsettes for utilbørlig opptreden og psykiske belastninger. " Det skal utarbeides skriftlige rutiner for å håndtere trakassering og personkonflikter. " Det skal utarbeides skriftlige rutiner for å sikre systematisk risikovurdering av arbeids- UAKSEPTABELT: Brannsjefen og rådmannen i Nome kommune får kraftig kritikk av Arbeidstilsynet for vanskelige arbeidsforhold i brann- og redningsetaten. ¸ˇmiljøutfordringer. Dette skal være en del av internkontrollsystemet. Fristen for å gjennomføre påleggene er 1. februar neste år. Sterk kritikk En rekke episoder er gjennomgått i rapporten. De fleste av dem dreier seg om brannsjefens lederstil og væremåte. Det er anklager om utskjelling, mobbing og trakassering av et verneombud og av både brannmannskap og feiere. Ikke minst får brannsjefen sterk kritikk for å ha skrevet et leserinnlegg der ansatte beskyldes for både ulovligheter og uredelig oppførsel. Dette har etter Arbeidstilsynets mening bidratt til å skade omdømmet deres, og er på utsiden av hva som er akseptabel opptreden av en lederª, ifølge tilsynet. Også rådmannen i Nome får kritikk av Arbeidstilsynet for å ha hatt informasjon om konflikten i brannkorpset i lang tid uten å ha gjort tilstrekkelig for å håndtere den pågående arbeidsmiljøsituasjonen. 34 > Fagbladet 8/2012 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonSAM