¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇreipslagerfaget vedtatt opprettet, mens felemakerfaget ikke ble nytt lærefag. Begge disse er eksempler på fag som er ønsket opprettet for ta vare på den kompetansen som ligger i tradisjonelle håndverk. å ingen. En søknad om å opprette et nytt lærefag for portører har kommet ganske langt. Andre fag har vært diskutert og arbeidet med uten at man har kommet helt fram til en søknad. Dette kan skyldes at ikke alle aktuelle underskrivere av søknaden har den samme oppfatningen av at det er ønskelig med et nytt fag. Faget mangler altså nok støtte. Ett eksempel på dette er lærefag for trafikkbetjenter. Fagforbundet har arbeidet for å få på plass byggdrifterfaget i over 20 år. Dette oppleves som urimelig lang tid. Saken om opprettelsen av dette faget ligger nå til behandling i Kunnskapsdepartementet. Fagforbundet mener dette faget må godkjennes umiddelbart. Samme år ble det vedtatt ikke å opprette et lærefag for skipselektrikere fordi det sies at denne kompetansen kan dekkes gjennom en tilpasning av de rammene som allerede finnes for elektrikerutdann- Fagbladet 8/2012 > 37 ¸ˇlærefag. Det kreves blant annet at søknaden må definere behov for ny kompetanse, at yrkesområdet må møte krav om både bredde og spesialisering, og at opplæringen skal ha et omfang og innhold som skal dekkes av tre års opplæring og ett års verdiskaping. Det skal være mulig å utøve yrket etter avlagt fageller svenneprøve. Derfor krever prosessen fram til en søknad skal sendes, et bevisst, målrettet og nøyaktig arbeid. Rutinene legger grunnlaget for en åpen og kvalitetssikret prosess på veien fram til et nytt lærefag. Ser vi på de søknadene som ble behandlet i 2011, ble for eksempel Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM