¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen Foto: WERNER JUVIK Tekst: MARTINE GRYMYR SMUGTITT INN I FRAMTIDA:  Vi stiller i dag som pensjonistutvalget i Fagforbudet. Vi skal jo være med til the bitter end, sier Lene Myrstad og Isabel Trustrup. Resten av ungdomsgjengen fra Møre og Romsdal tolket kostymefestens framtidstema som spøkelse, robot, brud, hjelpepleier, 40-årskrisa og den litt mer uvanlige fyr med en trakt festet i bakhodetª. 40 > Fagbladet 8/2012 ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonSAM