¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKrise på helsa løs KØER Stadig lengre køer snirkler seg mot Medecins du Mondes poliklinikk i sentrum av Aten. Gratismottaket er rettet mot papirløse flyktninger, men besøkes nå i stadig større grad av desperate grekere. i skyggen av hellaskrisen Tekst: MARTIN ROSENGREN Foto: LARS NYMAN Iden bortgjemte Sapfousgaten i Aten venter en stor folkemengde. Arbeidsløse, rusmisbrukere, barn og gamle står alle i kø til poliklinikken som tilbyr gratis primærhelse- tjenester og medisiner til utsatte grupper. Da mottaket ble etablert i 1997, var det først og fremst flyktninger som ikke har papirene i orden, som henvendte seg til mottaket. I dag er 20 prosent av dem som søker hjelp, greske statsborgere.  Det er et nytt fenomen. Når grekerne blir arbeidsløse, mister de sykeforsikringene sine. Selv blant dem som har forsikring, er det mange som ikke har råd til pasientavgiften på fem euro, å gjøre ventetiden så kort som mulig. Legen skriver små reseptlapper uten å vite nøyaktig hva som for øyeblikket er tilgjengelig på apoteket. Farmasøyten ekspederer fra et krypinn i trappegangen hvor det står stabler med esker  for det meste medisiner med kort holdbarhet som er donert av privatpersoner og andre apotek. Frivillig innsats Folk er vant til å vente i Hellas. De mange streikene lammer hele Aten.  På grunn av streikene er det ofte vanskelig for oss frivillige i å komme oss hit i tide. Men pasientene er like mange som vanlig, siden de kommer hit til fots, sier sykepleier Laura-Lee Walgate sier George Papadakis, leder og medisinsk ansvarlig lege. Behandling i høyt tempo George Papadakis snakker svensk. Han har studert svensk på uni- versitetet, og sikter mot legejobb i Skandinavia i framtida. Men først skal han avslutte diabetesforskningen sin, og akkurat nå trengs han i Aten. Han er den eneste lønnede ressursen på poliklinikken. Alle andre jobber som frivillige. Korridoren utenfor det trange undersøkelsesrommet er fylt til bristepunktet av folk som venter. I det uventilerte mottaksrommet behandler sykepleiere mennesker i høyt tempo, på to brisker for Når grekerne blir arbeidsløse, mister de sykeforsikringene sine.ª fra Storbritannia. Hun vil jobbe som frivillig til den greske partneren hennes er ferdig med studiene sine.  Vi ser hvordan behovet eskalerer med krisen. På denne måten kan jeg gi et lite bidrag som likevel Lege George Papadakis har stor betydning for pasientene. Personalet må ofte benytte seg av sine egne nett- verk for raskt å fremskaffe nødvendige papirer, og for å hjelpe pasienten videre til spesialistbehandling. Nylig dukket det opp en pasient fra Somalia, med svært alvorlig koldbrann i foten. > Fagbladet 8/2012 > 47 ¸ˇ¸ˇHJELP å Få: Sykepleiere behandler mennesker i høyt tempo på to brisker i det uventilerte mottaksrommet. fbaargang2012 fbseksjonSAM