¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKrise på helsa løs HUMØRSPREDER: Fireårige Mamadjan virker urolig under pappaens besøk på mottaket. Men da undersøkelsen er over, vinker han glatt til alle og hilser med høy stemme goodbyeª. ¸ˇ¸ˇ Mannen hadde tatt seg den siste delen til fots, fra Istanbul hit til Aten. Det er utrolig hva mennesker er villige til å tåle i sin streben etter å skape seg et bedre liv, sier Laura-Lee Walgate. Galgenhumor Annie Okobia kommer opprinnelig fra Nigeria, og er halvveis gjennom sykepleierutdanningen. Arbeidet som frivillig gir henne unike erfaringer.  Pasientene er desperate. Når vi henviser dem videre til en annen bydel, innvender de at de ikke har råd til bussbillett. Vi ser mye elendighet som ingen andre ser. Og humor, galgenhumor og godt samhold er nødvendig for at det skal fungere, sier Annie Okobia. Farmasøyten kommer inn med to esker Cialis som noen har donert. George Papadakis stikker dem straks unna i den øverste skrivebordsskuffen.  Søndagens party er reddet! Det er da vi tar imot diabetespasientene. De har ofte problemer med potensen, forklarer han. Turistene skygger unna Selv akuttilfeller søker seg ofte hit til poliklinikken. Uten penger og uten telefon trenger de ofte hjelp med å tilkalle ambulanse på et fremmed språk. Via den smale Sofokleousgaten, rett rundt hjørnet fra mottaket, er det kort vei til Omonia, et av de viktigste knutepunktene i hjertet av Aten. Turister som finner veien til den skyggefulle sidegata, pleier raskt å vende tilbake til Omonia. En metadonklinikk har åpnet i området, og her bytter kirken og kommunen på å servere varm mat til den voksende skaren av sultne mennesker. I den lange køen til det ene suppekjøkkenet oppstår det et rykte om at det andre kjøkkenet skal åpne først. Kappløpet er i gang, og ender i et stygt gruppeslagsmål. Et hverdagsbilde for butikkeierne på den andre siden av gata. De tar ingen notis av dramatikken. Økte motsetninger Hellaskrisen, som de fleste kriser, øker motsetningene mellom ulike grupper i samfunnet. Demonstranter og opprørspoliti har blitt hverdagen i Aten. Krigslignende scener har med jevne mellomrom utspilt seg rundt parlamentet og Syntagmatorget. Grekerne sjokkerte seg selv og omverdenen da det ble klart at det nynazistiske partiet Gyllent daggryª hadde fått hele sju prosent av stemmene ved valget i mai. Mat, bolig, bensin og medisin  alt koster omtrent like mye som i Sverige. Men grekerne må nå klare seg med en tredel av en svensk lønn, samtidig som skatter og andre avgifter økes. Ute av funksjon Medecins du Monde i Hellas kjemper for i det minste å få delfinansiering eller prosjektmidler fra offentlige greske instanser eller EU. Flyktninger, hjemløse, rusmisbrukere, barn og fattige  de aller mest utsatte  kan søke om pinkcardª som gir rett til gratis primærhelsetjeneste i Hellas.  Problemet er at krisen setter alt ut av funksjon. Ikke noe fungerer lenger slik lovstifterne tenkte seg i utgangspunktet, sier lege George Papadakis. ¸ˇMEDECINS DU MONDE Organisasjonen Medecins du Monde (MdM), med hovedkontor i Paris, driver 185 internasjonale helseprosjekter i 64 land og 171 nasjonale helseprosjekter i 14 land (2010). MdM ble stiftet i 1980, da 15 leger brøt ut av organisasjonen Leger uten grenser. Mottaket i sentrum av Aten drives for tida på ideell basis og ved hjelp av donasjoner. Virksomheten omfatter et 60-talls frivillige med leger, sykepleiere, barneleger, jordmødre, psykologer, tolker, sosialarbeidere og farmasøyter, som behandler omkring 100 pasienter om dagen. MdM driver ytterligere tre mottak i Hellas  i Perama, Thessaloniki og i Chania på Kreta. ¸ˇ48 > Fagbladet 8/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM