¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇEtterlyser kull 51 Vi er to fra kull 51 (1982) ved Aker hjelpepleierskole som ønsker å samle alle til et treff i Oslo for å markere 30-årsjubileum, sannsynligvis i oktober/november. Ta kontakt og meld deg på til Helga-Brit på tlf. 415 90 962 eller Kari på tlf. 412 63 994. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ25-åRSJUBILANTER: Leif Johannessen, Freddy Thomsen, Kjell Eide, Frode Grindheim og Terje Ellefsen. ¸ˇ¸ˇ40-åRSJUBILANTER: Helge Skoge, Kåre Skoge, Walther Rasmussen, Oddvar Stephansen og Sigbjørn Hansen. GULLMERKE MED DIPLOM: Leder Ena Helland delte ut gullmerke med diplom for henholdsvis 26 og 24 års sammenhengende verv i RAF til Svein Mathisen (t.v.) og Oddvar Stephansen. Svein Austrud var ikke til stede, men har fått gullmerke for 38 år som tillitsvalgt; av disse 17 år som leder. RAF-jubilanter På årsmøtet til Fagforbundet RAF avd. 011 (Renholdsverkets Arbeiderforening) ble det høytidelig utdeling av gullmerke med diplom for lang og tro tjeneste som tillitsvalgt, og både 25- og 40-årsjubilanter ble markert. Tekst: Ena Helland ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrivelig fest for mange jubilanter Fagforbundet Karmøy avd. 323 inviterte sine jubilanter til middag. 48 jubilanter var invitert, og 22 av disse møtte til en koselig kveld. Av de 22 hadde vi en 40-årsjubilant, Karl Emil Storm, mens de andre var 25-årsjubilanter. Vi takker både fremmøtte og de som var forhindret fra å komme for langt og trofast medlemskap i LO og Fagforbundet. Tekst: Mette Ask Bak f.v.: Olga Sivertsen, Gudrun Knutsen, Harriet Jakobsen, Hulda Halvorsen. Foran f.v.: Sybil Steffensen og 40-årsjubilant Karla Lund. Heder og ære i Øksnes Fagforbundet Øksnes avd. 134 hedret sine 25- og 40-årsjubilanter på årsmøtet. I tillegg fikk de diplomer og roser fra fagforeningen, og etter årsmøtet var det sosialt samvær med god mat. 25-årsjubilanter som ikke var til stede: Alf Roger Jakobsen, Bjørg Vikane, Aina Annfinnsen, Vivian Moen, Hanne M. Reiertsen og Torill Larsen. Tekst: Eirik M. Rødsand ¸ˇFagbladet 8/2012 > 55 fbaargang2012 fbseksjonSAM