¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFirkantet lovtolkning En fireåring i Sarpsborg har allerede levd to år uten pappa. Far er utvist til Irak, på tross av mange år i Norge, fast jobb og ekteskap med en norsk statsborger. ¸ˇTekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK Advokat Ane Sofie Tømmerås mener at loven tolkes strengere enn politikerne mente. Hun satt i justiskomiteen for Arbeiderpartiet da utlendingsloven ble revidert og menneskerettsloven vedtatt, og vet mer om intensjonene enn de fleste advokater.  Konsekvensene av den firkantede vurderingen er urimelig, og i strid med FNs barnekonvensjon, mener Tømmerås. Barn på flukt Nylig varslet Stortinget at det ikke blir foreslått lovendringer i den varslede stortingsmeldingen Barn på flukt som kommer til høsten. Politikerne mener dagens lovverk ivaretar barns rettigheter. Tømmerås mener ikke at loven nødvendigvis må endres, men at det er tolkningen som er for streng.  Ifølge barnekonvensjonen skal barns rettigheter sikres, også når foreldre eller verge har gjort noe galt. Barn har rett til en samlet familie. Men i praksis tolkes loven så strengt at den bryter med barnekonvensjonen, selv om den skal stå over norsk lov. Det får barna lide for. Fast jobb venter Saken i Sarpsborg er en av mange som illustrerer den strenge fortolkningen av lovverket, ifølge Ane Tømmerås. Fortsatt lengter mor og sønn etter far som bor på sofaer hos bekjente i Irak. Ikke i sin egen landsby, for dit er det for farlig å reise for ham. Far har i to år bekymret seg for familien hjemme i Norge, fordi mor har en medfødt hofteskade og kan ikke gå i stort mer enn fem minutter av gangen. Det er lite når man plutselig får aleneansvaret for en aktiv toåring. I Norge venter også den faste jobben på ham. Men først må han søke om å få innvilget gjenforening med sin norske kone og sønn. Søknaden om familiegjenforening fraktes nå til Irak. Alle papirer må underskrives og sendes derfra. Og ingen kjenner utfallet. Siden mor for tiden er ufør og ikke tjener over 225.400 kroner, kan far risikere avslag dersom reglene tolkes firkantet. Spesielt knyttet til sønnen Far var eneforsørger, mens mor studerte. Fordi hoften hennes ble verre, tilpasset han jobbskiftet slik at han også kunne ta hovedomsorgen for sønnen. Så ble han utvist etter fem års lovlig opphold, i fulltids arbeid med arbeidstillatelse. Bakgrunnen for utvisningen var at far oppga feil alder da han kom som asylsøker. All annen informasjon var korrekt  eget navn, navnet på landsbyen og skolen, 58 > Fagbladet 8/2012 Skiller far og sønn fbaargang2012 fbseksjonSAM