¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 9 2012 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVelferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ" Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14" Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34 ¸ˇ¸ˇ¸ˇForsideillustrasjon: Shutterstock > SEKSJON HELSE OG SOSIAL fbaargang2012 fbseksjonHEL