¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPortrett: Karl Eldar Evang ¸ˇsyntes jeg at jeg tok et veldig selvstendig valg! De var jo leger alle sammen, mens jeg valgte psykologi. Faren min var litt i tvil rundt valget mitt, var ikke psykologi mindre vitenskapelig enn medisin? Det er i etterkant jeg ser at familien har preget meg mer enn jeg trodde. Får man mye selvtillit av å vokse opp i en slik sterk familie? Det står nok sterkt i min slekt at vi skal drive det til noe og ha en aktiv posisjon i samfunnet. Men dette betyr ikke at man som person ikke kan være usikker. Det skal ikke mye til før du har surret deg helt bort. I 2009 kom Evang over nyheten om at Kirkens Bymisjon ville starte et helsesenter for papirløse flyktninger som ikke ellers har rett på helsehjelp i Norge. Erna Solberg og andre reagerte med å ville kriminalisere virksomheten. Daværende statssekretær Libe Rieber-Mohn frarådet bymisjonen å starte med dette. Det gjorde meg veldig sint at politikerne reagerte på denne måten. Jeg var opprørt over at Norge ikke tar sitt humanitære ansvar for denne gruppa, sier Evang. Hva var det som provoserte politikerne så voldsomt? Jeg undrer meg selv over det. Det er som om de mest sentrale politikerne ikke kan være i samme rom som en papirløs, til forskjell fra andre marginaliserte grupper. løse direkte, og på sikt kan det påvirke sider ved norsk arbeidsliv. Her har fagbevegelsen kunnskap, ressurser og kraft til å bidra, mener Evang. Han forteller at i Sverige fins det et faglig senter for papirløse, og dette burde inspirere fagbevegelsen her. Evang kommer personlig nær mange papirløse flyktninger. Han spiser middag med dem, men har ikke tilbudt overnatting hjemme hos seg selv; i utkanten av Ullevål Hageby, der han bor sammen med sin psykiater-kone og tre døtre på 16, 11 og 8 år. Jeg må ikke sprenge familie helt, sier han om det, smertelig klar over at engasjementet hans kan gå over styr. Den store Karl Evang, sier folk. Lege, folkeopplyser og embetsmann. Helsedirektør i 34 år og initiativtaker til Verdens helseorganisasjon (WHO). Radikal tenker i Mot Dag-gruppa. En del av del av kretsen rundt tatt av å fortelle meg om ham og hans virke. Som barn husker jeg ham som fryktelig travel, og at bestemor begrenset besøkene fordi han skulle jobbe. Men han sendte oss postkort fra rundt om i verden, og vi så ham på tv, så vi skjønte at han var noe. Også fru Gerda Evang var lege, men tonet ned sin karriere for å støtte mannen, slik kvinner i hennes samtid så ofte gjorde. Ville helsedirektør Evang slått et slag for papirløse om han levde i dag? Det tror jeg. Vi har begge en grunnplanke i vårt politiske virke om at helse er viktig i et samfunn. Og at farfaren hele tida ligger der i bakhodet, fikk Evang bekreftet da han selv gikk i psykoanalyse: farfaren dukket ei tid opp i hans indre hver gang han skulle ta et viktig valg: Hva ville farfar ha gjort? Opplever du at du jobber motstrøms eller medstrøms som aktivist for papirløse? Jeg føler at jeg jobber medstrøms, men at det er kraftige motstrømmer. Blir du noen gang beskyldt for å være naiv? Ja, men da gjelder det å ha kunnskap for å møte en slik påstand. Ofte møter man vulgære argumenter fra motparten, som at disse ikke er papirløse, for de har jo masse papirerªª. Det er tomme argumenter og veldig provoserende. At en gruppe mennesker lever på utsiden av samfunnet, ofte på luselønn uten oppsigelsesvern, der alt myndighetene gjør er å jakte på dem, det er uverdig. At vi får en slik gruppe iblant oss, påvirker samfunnet på et dypere plan. Politikere må bruke andre bilder mener Evang. De må minne oss om solidaritet, eller få inn klasseperspektivet. Også fagbevegelsen må enda mer på banen for de papirløse, og ikke bare for asylbarna. Jeg syns faktisk de har en plikt til dette. Papirløse flyktninger blir grovt utnyttet og tråkket på som arbeidskraft, og ingen beskytter dem. Dette rammer både de papir- avisa Orientering på 1950-tallet. Det var også han som tok initiativ til Norsk Folkehjelp, gjennom Spaniahjelpen på 30-tallet. Litt av en farfar å ha dette her. Hvordan har han påvirket deg? Jeg bodde på hybel hjemme hos dem etter at han ble syk. Selv kunne han ikke snakke lenger, men bestemor var veldig opp- 22 > Fagbladet 9/2012 Det står nok sterkt i min slekt at man skal drive det til noe og ha en aktiv posisjon i samfunnet.ª fbaargang2012 fbseksjonHEL