¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGjør du samme jobb, skal du ha rett til samme pensjon, lønn og arbeidsvilkår.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Funksjonshemmede holdes utenfor Stiftelsen Stopp diskrimineringen mener at hvis myndighetene hadde sørget for universell utforming, ville flere funksjonshemmede vært i arbeid. Side 29 ˇ€.‹ God etikk hindrer tvang Systematisk etikkarbeid er nødvendig for å sikre gode holdninger og hindre tvang. En gruppe for etisk refleksjon kan fungere som en trygg havn, en arena for kreative diskusjoner og kilde til gode løsninger. Side 30 ˇ€.‹ For lite til helsetjenestene Problemet er ikke at Norge bruker for mye ressurser på helsetjenester. Problemet er at vi i forhold til vårt inntektsnivå bruker mindre enn det vi har behov for, skriver fokusforfatter Bjarne Jensen. Side 40 Bedre liv med økt selvstendighet Rehabilitering øker livskvaliteten for pasienter og sparer kommuner for utgifter til helsetjenester og praktisk bistand. Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten er kostnadsfritt for pasientens hjemkommune. Side 34 Fagbladet 9/2012 > 27 ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonHEL