¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSNAKKER MER, JOBBER BEDRE Når ansatte møtes til refleksjon, finner de løsninger på etiske utfordringer. I Bærum har de redusert bruk av tvang. ¸ˇFORSTåELSE:  Uansett alder og kulturell bakgrunn kommer vi fram til en felles forståelse av hva som er problematisk. Anne-Sofie Theimann. Tekst: KARIN E. SVENDSEN FOTO: ERIK M. SUNDT Beboere som ikke vil spise, ikke pusse tennene, ikke ta medisinene sine, og som er redd for dusjen. Daglig kost, tenker du kanskje om du er pleier på et sykehjem. Men om de er aldri så dagligdagse, er slike situasjoner utfordrende. For både mat, medisiner og god hygiene er nødvendig. Samtidig som du både kjenner og vet at tvang er riv, ruskende galt. Noen kommuner og tjenestesteder har erkjent at slike dilemmaer ikke er den enkelte pleiers ansvar alene. Og mange pleiere har erfart at når flere kommer sammen og tar tak i slike utfordringer, finner de ofte gode løsninger. På Solbakken bo- og behandlingssenter i Bærum samles mellom seks og åtte sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter annenhver uke til refleksjon over etiske dilemmaer. Leders ansvar Avdelingsleder Anne-Sofie Theimann sørger for at alle som arbeider på avdelingene Furukroken og Almehagen blir invitert til etisk refleksjon en gang i blant.  Noen syns nok at de selv ikke trenger det, men dette er noe alle har nytte av, sier avdelingslederen med overbevisning. mann tatt både grunnkurs i etikk og veiledningskurs i etisk refleksjon for å kunne lede refleksjonsgrupper. Annenhver uke inviterer hun en liten gruppe til en times refleksjon.  Det er ikke obligatorisk å delta, men vi som er avdelingsledere, må legge til rette slik at alle kan være med. Derfor er det viktig at etisk refleksjonsarbeid er forankret hos alle lederne, mener hun. Trygg atmosfære Anne-Sofie Theimann leder refleksjonsgruppa og sørger for at deltakerne hver gang behandler en reell eller hypotetisk situasjon som alle kan kjenne seg igjen i. Hun sier det er viktig at antall deltakere ikke er for stort, slik at alle kjenner seg trygge.  Jeg presser ingen til å legge fram et dilemma eller til å ta ordet. Men jeg håper at han eller hun som ikke sier noe i dag, blir inspirert til å si noe neste gang. Avdelingslederen opplever at alle som har deltatt i etisk refleksjon, har hatt nytte av det.  Og særlig hvis de har våget å legge fram noe de selv syns er vanskelig, sier hun. Nyttige forskjeller På Solbakken arbeider mennesker i alle aldre og med bakgrunn fra mange land. ¸ˇI likhet med fire andre på sykehjemmet har Thei-  Det er fint med ulike aldersgrupper og ulik 30 > Fagbladet 9/2012 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonHEL