¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBEDRING Det kunne ha vært et mareritt. Men det var virkelighet. Tone Andersen var plutselig lam i høyre side. Etter ett år med rehabilitering og intens egentrening kan hun bevege seg fritt i egen leilighet og kle på seg selv. Nå trener hun på å stryke tøy. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT En maikveld i fjor ble Tone Andersen rammet av hjerneslag. Etter å ha ligget et par timer på gulvet, fikk hun tak i mobilen og ringte det siste oppringte nummeret. Til naboen som tok telefonen, klarte hun bare å si komª. 67-åringen fra Gol i Hallingdal ble sendt i hui og hast med helikopter til Ringerike sykehus.  Jeg var blitt lam i hele høyresida, og kunne verken snakke eller svelge, minnes hun. Etter det har Andersen vært jevnlig til observasjon på Drammen sykehus, og hun har hatt to opphold på Vikersund Kurbad  Senter for rehabilitering og mestring. Hun har trent nesten hver dag på egenhånd. I kommunen har hun fysioterapi en gang i uka.  Jeg merker nesten daglige framskritt når jeg er inne på rehabilitering, forteller hun. Her har hun daglig fysioterapi og ergoterapi. Hun trener blant annet på aktiviteter hun får bruk for hjemme. Hittil har hjemmetjenesten hjulpet henne med å smøre mat og henge opp og brette tøy. Når hun reiser hjem fra kurbadet for andre gang, vil hun prøve å klare seg uten praktisk bistand. Setter egne mål Tone Andersen var på Vikersund Kurbad i ni uker etter jul. I sommer fikk hun sju ukers rehabilitering. Hun har vært tilknyttet enheten for komplekse og sammensatte lidelser fordi hun har leddgikt i tillegg til de funksjonstapene som fulgte med hjerneslaget. I løpet av første uke av hvert opphold møter alle pasientene sitt team hvor hun eller han setter mål for oppholdet samt timeplan.  Målene som pasienten selv definerer, er utgangs- punkt for all behandling her, sier Hanne Ludt Fossmo, fysioterapeuten til Tone Andersen. Da Andersen kom inn til rehabilitering i vinter, var høyre fot fremdeles lam, og hun hadde spasmer i foten og hånda. Hun kunne for eksempel ikke holde spisebestikket. Musklene i skuldra fungerte ikke, så skuldra hang ned og gjorde vondt som om den var gått av ledd.  Jeg hadde to mål: Jeg ville trille mitt første oldebarn når det ble sommer, og jeg ville være mest mulig selvhjulpen, forteller hun. Mer selvhjulpen Da Tone Andersen kom tilbake for rehabilitering i sommer, syntes hun selv at hun langt på vei hadde nådd målene.  Jeg har ennå ikke vært ute og trillet lille Nathaliel, men jeg kan holde ham, sier hun fornøyd. Målene for hennes andre rehabiliteringsopphold er å klare flere daglige gjøremål uten hjelp.  Etter det forrige oppholdet klarte jeg å fylle og tømme vaskemaskinen. Nå er målet mitt å kunne henge opp det rene tøyet, forteller hun. Derfor trener Andersen på å få kontroll med musklene i høyre arm slik at hun både kan henge opp tøy og stryke det etterpå. Selv snakker hun til armen for å få den til å lystre. Pleierne gir henne massasje hver kveld for å lindre spasmene i arm og fot. Hele mennesker Behandlerne på Vikersund Kurbad jobber tverrfaglig og danner et miniteam rundt hver pasient. Pasienten har også en kontaktperson som fungerer som bindeledd til ¸ˇ34 > Fagbladet 9/2012 Rett til rehabilitering  Dessverre er det slik at pasienter som har et rehabiliteringspotensial, ikke er klar over mulighetene, sier Ann Helene Skyberg, administrerende direktør ved Vikersund Kurbad. Hun oppfordrer derfor helsepersonell til å informere pasientene om hva som fins av tilbud.  Vi måler funksjonsnivået til pasientene når de kommer og ved avreise. Og jeg er ikke i tvil om at rehabilitering fører til langt bedre livskvalitet både for dem som kan bli boende hjemme lenger uten eller med noe bistand, og dem som kan gå tilbake til arbeidslivet, sier Skyberg. ¸ˇDaglig fbaargang2012 fbseksjonHEL