¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHELHETLIG REHABILITERING Behandlingstilbudet ved Vikersund Kurbad bygger på lovens definisjon av begrepet rehabilitering, de ulike fagdisiplinene og en teori om selvbestemmelse (Selv-Determination Theory). Det er grunnleggende at alle mennesker har rett til blant annet å bestemme sine mål for behandlingen. Det innebærer at pasienten selv spiller en avgjørende rolle i rehabiliteringsarbeidet. Motivasjon betraktes som et grunnleggende element i ethvert individs ønske om framgang og endring, både hos pasienter og ansatte. det tverrfaglige teamet. Kontaktpersonen kommuniserer også med hjemkommunen.  Vi er bevisst på at mennesker som kommer til behandling, ikke bare er pasienter; de er hele mennesker, sier Lisbeth Vesetrud, tidligere kvalitetsleder og nå konsulent ved rehabiliteringssenteret. Derfor er helsepersonellet supplert med blant annet sosionomer som en del av det tverrfaglige teamet. Sosionomene kan blant annet informere pasientene om ytelser fra og tiltak i regi av Nav og kommunen. De kan også veilede pasientene i spørsmål om økonomi, bo- og familiesituasjon.  Pasientene får dessuten tilbud om samtaleterapi og støttesamtaler. Det er ikke sjelden at mennesker opplever stor sorg, og at de trenger støttesamtaler når de har mistet funksjonsevnene, sier hun. Indre og ytre ressurser For å styrke pasientens muligheter til bedring, forsøker syke- og hjelpepleiere og terapeuter å kartlegge og utnytte det pasienten har av indre og ytre ressurser. Stahet og utholdenhet er eksempler på egenskaper som kan brukes i trening.  Mange av pasientene trenger motivasjon, og da er det viktig at vi legger merke til og skryter av de små framskrittene, sier fysioterapeut Hanne Ludt Fossmo. Pasientene motiverer også hverandre og trener sammen utover det grunntilbudet behandlerne gir. Da Fagbladet kom til rehabiliteringssenteret, sto to karer med staver ved inngangen. Ti minutter senere hadde de fått selskap av en hel gjeng som var på vei mot slalåmbakken. > EGENTRENING:  Jeg trener også hjemme for å finne balansen og få tak i musklene, men det er vanskelig å gjøre ting riktig uten veiledning, syns Tone Andersen. Her sammen med Hanne Ludt Fossmo. ¸ˇFagbladet 9/2012 > 35 fbaargang2012 fbseksjonHEL