¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKunnskapsløft ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMange ufaglærte blir kastet ut i arbeidshverdagen i helsevesenet uten tilstrekkelig opplæring og kunnskap. Det ønsker sykepleier Ann-Kristin ¸ˇJohansen å gjøre noe med. MTekst og foto: KAREN GUNNES ålet er at det skal bli en nasjonal, og helst internasjonal, standard på kunnskapen som de ufaglærte bør tilegne seg i pleie- og omsorgsyrket. I dag er det rundt 60.000 ufaglærte pleieassistenter, og de fleste har ingen utdanning i helsefag. Kunnskapen de tilegner seg er derfor særlig viktig. Bygger på egen erfaring Ann-Kristin Johansen startet selv som ufaglært pleieassistent som 18-åring etter bare fire timer med opplæring.  Det ble et brutalt møte med arbeidslivet. Jeg glemmer aldri mine første opplevelser fra sykehjemmet der jeg jobbet. Vi hastet fra rom til rom, og rådvillheten var stor flere ganger. Mangel på kunnskap når det dukket opp vanskelige situasjoner, gjorde at vi ble utrygge og redd for å miste kontrollen. Jeg forstod raskt at jeg ikke stod særlig sterkt siden ingen hørte på en ufaglært og påståelig assistent, sier Johansen. Hun tok etter hvert sykepleieutdanning, og har hele tida vært nysgjerrig og fascinert av læringsprosesser. Dette er utgangspunktet for at hun nå er i gang med å utvikle et verktøy som skal kvalitetssikre kunnskapen blant ufaglært helsepersonell. Kunnskapsbank Drops Assistant heter verktøyet som snart er klar for programmeringsfasen. Ann-Kristin Johansen er med på å utvikle en applikasjon for en digital kunnskapsbank. Grunnopplæringen består av sju fagmoduler som skal gjennomføres før man kan få et arbeidsbevis. Deretter 38 > Fagbladet 9/2012 for ufaglærte fbaargang2012 fbseksjonHEL