¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVIL ØKE KOMPETANSEN: Ann-Kristin Johansen satser alt på å bedre kunnskapsnivået blant ufaglært helsepersonell. Derfor bidrar hun til å utvikle nye kompetanseverktøy. ¸ˇGledelig med mer kompetanse  Målet er selvsagt å ha fagkunnskap i alle ledd, og Fagforbundet jobber for at flere skal se nytteverdien og høyne sin egen arbeidskompetanse ved hjelp av mer utdanning, sier Fagforbundets leder i Trondheim, Kristin Sæther. Lover og avtaleverk stiller stadig høyere krav om kunnskap og kompetanse, og Sæther ønsker alle måter å hente ut kunnskap på velkommen.  Drops-applikasjonen virker som en fenomenal måte å få kunnskap på, og hvis det samtidig kan motivere til mer læring, er det ingenting som er bedre enn det, sier Sæther. Hun mener det må være et mål at nytilsatte i helseinstitu- sjoner uten formell kompetanse må gjennom en standard opplæring.  Kvaliteten på tjenes- tene innenfor helse bør være standardisert. Jeg oppfatter at det er mer fokus på kvalifisert arbeids- kraft i dag enn tidligere, og internskolering er et godt verktøy for å høyne kompetansen, ifølge Sæther. Av Fagforbundets 4000 medlemmer i Trondheim, er 850 ufaglærte. Av disse er 161 i helsetjenesten. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFØRSTEHJELP FOR ALLE: Ann-Kristin Johansen demonstrerer hvordan lett tilgjengelig informasjon og kunnskap kan brukes via smarttelefon. kan man ta fatt på nye utfordringer, og få inspirasjon til videre læring.  Målgruppa er i alderen 18 til 60 år, og det har vært viktig å kunne nå alle disse på en plass. Løsningen ble faktisk å ta i bruk en spillverden der de motiveres og belønnes underveis, sier Johansen.  Vi har vært opptatt av visualisering, sier Johansen. Hun mener den viktigste modulen er holdninger og etikk  hvordan vi oppfatter hverandre som mennesker. Gjennom filmer som Ann-Kristin Johansen og filmselskapet Helmet og Tight Interactive har laget, vises eksempler på å vise respekt. Online opplæringsarena Opplæringen Drops Assistant er online, og det skal ikke være noen begrensninger på hvor applikasjonen kan brukes.  Det fins ingen ferdig teori fra før, så vi forankrer alt i grunnleggende sykepleie og helsefaglitteratur. Vi prøver å filtrere og tilrettelegge så mye som mulig. Vi knytter også kontakt med utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenesten. Disse fungerer som styringsgrupper for å velge ut hva det er assistentene skal kunne, forteller grunder Johansen. I tillegg skal det være et forum med døgnbemannet helsepersonell som kan svare på spørsmål så raskt som mulig. Det nye verktøyet skal etter planen lanseres i desember. Vant pris Firmaet Dynamisk Helse, som Johansen er grunnlegger av, har allerede utviklet en førstehjelpsapplikasjon, Drops Førstehjelp, for iPhone. For arbeidet med Drops ble Ann-Kristin Johansen årets oppfinner og fikk Smartprisen 2011 fra tidsskriftet Sykepleien, KS og kompetansenettverket Innomed. Fagbladet 9/2012 > 39 fbaargang2012 fbseksjonHEL