¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇSI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ¸ˇUFØRETRYGD Den glemte gruppa Når jeg skriver om den glemte gruppa, så tenker jeg på etnisk norske kvinner, de som har jobbet i såkalte lavlønnsyrker (helse, omsorg, renhold, oppvekst), men som tross lav status er nødvendige i samfunnet. Problemet er når disse kvinnene blir syke før oppnådd pensjonsalder. Da må de leve på 10.000 11.000 kroner i måneden. Vi snakker om en lønnsfest i Norge, og jeg mener at det er riktig at folk skal ha betalt for jobben sin. Men hva med dem som pga. sykdom ikke lenger kan jobbe? Er det realistisk å tro at noen blir friskª bare inntekta er lav nok? Mange av disse kvinnene er medlemmer i Fagforbundet, men lite eller ingenting blir gjort for å bedre levekårene deres. Vi kaller oss verdens rikeste land, men det gjelder så klart ikke alle. Dersom så var, ville jo institusjoner som Fattighuset og Frelsesarmeen vært overflødige. Denne gruppa har også store sykdomsutgifter. Særfradraget for sykdomsutgifter skal fjernes, noe som gjør det enda verre for denne gruppa. Hva vil kompensasjonen bli? Ingenting? Sannsynligvis økt skatt. årevis i Nav-systemet med rot, papirer som forsvinner, tiltak på alle bauger og kanter, behandlinger, årevis med venting på behandling, manglende kunnskap om regler, gjør at man blir psykisk knekt  i tillegg til sykdom ellers. Mange har egen bolig uten luksus, men likevel skal dette beskattes. Burde ikke boligskatt vært behovsprøvd? Dersom det er slik at lav inntekt skal gjøre folk friskeª, så er det en total misforståelse! Da bør de som ikke lenger kan jobbe, ha en inntekt som er tilstrekkelig til å betjene de nødvendigste utgifter. Men tross lav inntekt, så øker skattebelastningen for dem som har minst fra før. Kan dette kalles solidaritet? Ikke slik jeg ser det. Solidaritet og inkludering bør vel omfatte alle grupper i samfunnet? Vet at noen kommuner har opprettet treffsteder for mennesker i denne situasjonen (på privat initiativ), men man må selvsagt ha en viss porsjon selvtillit for å lede en slik gruppe, noe mange mister totalt som uføretrygdet! Men det å kunne treffe folk i samme situasjon uten å føle seg stigmatisert pga. sykdom, er sikkert et godt tilbud. Jeg skulle ønske noen ville rette søkelys på denne gruppa kvinner også. Så er det noen i Fagforbundet som kan være interessert i de glemte kvinners levekår? Er spent på svar! torien går framover, og siden debatten har stilnet, kan det være nyttig å minne om grunnlaget for abortloven: Abort var ulovlig, ofte med dødelig utgang for mange kvinner, slik det enda er i mange land. Nød og dypeste fortvilelse gjorde at kvinner gikk til mer eller mindre dyktige leger og hjelpere, og fikk utført abort. Noen ble også presset av barnefedre. Tragisk og utnyttende, og med døden som nær følgesvenn. Abortloven krevde først at søknader skulle behandles i nemnder. Det førte til ulik praksis og uverdig behandling av kvinnene. Heldigvis har tidene endret seg, og heldigvis går aborttallene ned. Abort er ingen quick-fiksª. Det er valg som følger kvinner hele livet, valg som blir tatt i den dypeste kval, men som der og da er det rette. Regjeringen har iverksatt og fulgt opp flere tiltak, blant annet i form av seksualveiledning til unge i skole og helsetjeneste og økt tilgjengeligheten til prevensjon. Handlingsplanen 2010 2015 skal bidra til enda færre aborter. For Arbeiderpartiet skal ikke abort være et middel til å avbryte svangerskap av frykt for at barnet ikke skal kunne leve > ¸ˇReis med hjerte, hjerne og holdning ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€!‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€#‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€$‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€%‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€(‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€)‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€,‹ˇ€-‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€,‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€,‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€-‹ˇ€-‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ Les mere på www.albatros-travel.no/fag ¸ˇLangtidsferie ved Lisboakysten med utflukter i praktfulle Portugal ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇInformasjon og bestilling: info@albatros-travel.no ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€
‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€ ‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ ¸ˇAnonym Den gode trenden med nedadgående aborttall fortsatte i 2011. Andelen som tar abort er nå den laveste i tenåringsgruppa siden 1979, da registreringen startet. å velge om man skal avbryte et svangerskap er preget av vanskelige vurderinger og avveininger. Mange velger å fortsette svangerskapet, mens noen konkluderer med at de vil avbryte det. Bakgrunnen for valgene kan være mangfoldige, men ingen er lettvinte eller enkle. For Arbeiderpartiet er det viktig at valget skal og må være kvinnens. Ingen kvinner skal bli presset til å fullføre et svangerskap, eller til å foreta svangerskapsavbrudd. His- POLITIKK Færre aborter Fagbladet 9/2012 > 57 fbaargang2012 fbseksjonHEL