¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHJELPER TIL: åsmund Sigmundstad opnar dørene for dei lokale musikarane som skal underhalde på kveldens møte om folkehelse. Han sjekker også teknikken før folk slepp inn.  Alle skal trivast I midten av mars arrangerte Fagforbundet Østfolds pensjonistutvalg konferanse for våre uføre medlemmer. En stor forsamling på 46 medlemmer deltok. Kari Solberg, som er forbundets uførerepresentant i det sentrale pensjonist/uføreutvalget, ga en god innføring av den nye uføre- trygden som trer i kraft fra 2015. Rune Ramsli fra Fagakademiet holdt en engasjerende forelesning om trivsel og motivasjon. Deltakerne håpet på flere slike tiltak, for det er lett at uføre mister kontakten med arbeidskolleger og ikke minst tilhørigheten til fagfor- ARBEIDSGLEDE: åsmund Sigmundstad Dagleg leiar i frivilligsentral i Hjelmeland kommune åsmund Sigmundstad arbeider i ein distriktskommune med plass til fleire innbyggjarar.  Jobb er viktigast for at folk flyttar hit. Men eg trur også at fritidsaktivitetar er avgjerande for om dei trivst og blir buande, seier frivilligkoordinatoren i Hjelmeland kommune. Sigmundstad skal tene alle dei 2800 innbyggjarane. I fire år har han vore koordinator for frivillige organisasjonar og tiltak i denne vidstrakte rogalandskommunen. Før det har han vore både kateket og lærar. Han har difor vidareutdanning i matematikk, munnleg forteljing og nærmiljøutvikling frå Høgskulen i Volda.  Jobben min er å vere med på å utvikle lokalsamfunnet, seier Sigmundstad. Ei viktig oppgåve er å informere nye innbyggjarar om kva kommunen kan by på. Og så prøver han å motivere frivillige og organisasjonar til å dra med seg dei som er nye.  Sjølv om vi er ein liten kommune, har vi i fleire år busett flyktningar. Frivilligsentralen arbeider mykje med integreringsarbeid, fortel han. Sigmundstad er glad for at mange av dei er blitt buande i Hjelmeland.  Nokre har fått jobb, og medan dei ventar på arbeid, er det greitt at dei har ei meiningsfull fritid, meiner frivilligkoordinatoren.  Og så veit me jo at det er mykje lettare å få ein jobb dersom ein har eit sosialt nettverk, legg han til. Viss nokon har lyst å gjere noko, kan frivilligsentralen vere til hjelp.  I fjor ville til dømes ein familie arrangere open julekveld. Dei kom til meg, og eg hjelpte til med organiseringa. Det vart ein fin kveld med 12 gjestar. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN eningen. Tekst: Ranveig Bjønnes ¸ˇ¸ˇPå årsmøtet i Fagforbundet Sund avd. 680 ble 25-årsjubilantene hedret med merke, diplom og blomster. Det var i alt ni jubilanter, og fem av dem møtte på årsmøtet. De som møtte opp var Berit Fjelde Folkestad, Ingeborg Førde, Marta Telle, Gerd Karin Økland og Jorunn Kausland. Laurense Kallestad, Grete Jensen, Nina Marie Limevåg og Evy Golten var ikke til stede. Tekst: Ingunn Rossnes ¸ˇ¸ˇ¸ˇI forrige nummer var det feil telefonnummer til Helga-Brit som etterlyste medstudenter fra kull 51 (1982) ved Aker hjelpepleierskole, og som ønsker å samle alle til 30-årsjubileum i Oslo. Riktig tlf.nr til Helga-Brit er 415 10 962. ¸ˇ62 > Fagbladet 9/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL