¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 9 2012 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVelferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ" Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14" Cool place, hot music SIDE 34 ¸ˇ¸ˇ¸ˇForsideillustrasjon: Shutterstock > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2012 fbseksjonKIR