¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst Innhold ¸ˇ¸ˇ8 TEMA: Velferdsteknologi 14  Vi er klare for å kjempe lenge 16 Forsikringsselskapene ville ikke forsikre henne 18 Kastet ut pasienter på dagen 20 PORTRETTET: Karl Eldar Evang 27 42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 48 FOTOREPORTASJEN: Alder ingen hindring 54 Med ryggen mot veggen 66 Håper dommen kan hjelpe andre barn FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: God konflikthåndtering 38 Seksjonslederen 57 Debatt 59 Petit 60 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 62 Oss 64 Kryssord 65 Tilbakeblikk 70 ETTER JOBB: Flyter av gårde 72 EN AV OSS: Skaper illusjone ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 I familiens fotspor Psykolog Karl Eldar Evang er like samfunnsengasjert som sin far og farfar. Akkurat nå er det papirløse som nyter godt av hans kunnskaper og utrettelige engasjement. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇManifest mot mobbing Voksne skaper vennskapª er tema for årets antimobbekampanje i regi av Utdanningsdirektoratet. Fagforbundet er en av åtte parter bak Manifest mot mobbing. 29 30 I Drammen sparer de flere hundre tusen kroner i året på at fagarbeider Ronny Fladaas (bildet) kan kompostere båredekorasjoner i stedet for å kjøre dem på fyllinga. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLønnsomme miljøkrav 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrådløst velferdsnett Om ti år slår den store bølgen av eldre over 80 år, innover oss. Vi trenger flere helsearbeidere, i tillegg må vi ta i bruk velferdsteknologi. Hva er det, og hvordan påvirker den hverdagen? 34 Bak alle festivalene og spelene som arrangeres i Norge hvert år, ligger et enormt arbeid. Både fra frivillige og fra de ansvarlige. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFrivillig kjempeinnsats ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 Ansatte i private sykehjem streiker fordi de vil bli likebehandlet med offentlig ansatte. I mange år har de hatt lavere lønn og ikke minst mye dårligere pensjonsavtaler. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLik pensjon for likt arbeid ¸ˇ¸ˇ¸ˇFøre var 36 Arbeidsgivere må sørge for at medarbeiderne får opplæring i hvordan de skal takle vold, trusler og trakassering på arbeidsplassen, skriver fokusforfatter Ole Andre Bråten. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 9/2012 Foto: Kjetil S. Grønnestad ISSN 0809-926X Foto: Nina Berggren Monsen Foto: Erik M. Sundt Foto: Heidi Lundsgård fbaargang2012 fbseksjonKIR