¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMed LO i ryggen LO har gitt de streikende ved private sykehjem sin fulle støtte: Dere skal vite at dere har 900.000 LO-medlemmer i ryggen, sa nestleder i LO, Tor Arne Solbakken, på en streikefrokost i Oslo. Ifølge Petter Furulund i NHO Service vil NHO nekte å godta en avtale hvis den skulle inneholde en kollektiv tariffestet pensjons- ordning. Da ber de om bråk. Hvis det skjer, kan vi garantere at NHO får den midt i trynet ved første anledning, svarte LO-leder Roar Flåthen. ¸ˇ Svertekampanje Det er kun en løsning på denne konflikten, og det er at Fagforbundet legger vekk kravet om tariffestet pensjon slik at vi kan forhandle om lønn og komme til enighet, sier direktør Petter Furulund i NHO Service. Furulund mener streiken er en del av en politisk svertekampanje fra en motpart som ikke ønsker offentlig konkurranse og privatdrevne sykehjem. LO og Fagforbundet har stilt krav som de vet NHO Service ikke kan gå med på for å stikke kjepper i hjulene for ytterligere konkurranseutsetting innenfor helse- og omsorg, sier han. hun ville tape om lag 27.000 kroner årlig i framtidig pensjon siden den private innskuddsordningen er beregnet ut fra fastlønn, og ikke omfatter turnustillegget hennes på 3245 kroner i måneden. Hadde du vært ansatt på et kommunalt sykehjem, ville faste tillegg vært pensjonsgivende, sa Fuglevaag til henne. Jeg har aldri hatt en anelse om slik forskjellsbehandling. Vi gjør jo de samme arbeidsoppgavene enten vi gir omsorg til de gamle på et privat eller kommunalt sykehjem, sa en overrasket Haregueni Ghebregiorgis. Sparing gir pensjon Pensjon dreier seg, enkelt sagt, om sparing. Og det som er udiskutabelt er at det spares mye mindre i de private innskuddsord- ningene enn i de offentlige ytelsesbaserte ordningene. I innskuddsbaserte ordninger spares det mellom 2 og 5 prosent av det du tjener over grunnbeløpet i folketrygden (ca. 82.000 kroner red. anm.), mens det i de offentlige ordningene spares mellom 15 og 20 prosent. Det burde ikke være vanskelig å skjønne hvilken av disse ordningene som gir grunnlag for den mest forutsigbare og høyeste pensjonen, sier Fuglevaag. Også lønn I tillegg til sykehjem i Oslo og Akershus, er også fire sykehjem i Hordaland tatt ut i streik. Aleris, som eier sykehjemmene, sparer millioner på dagens pensjonsavtale med de ansatte. Jeg er imponert over streikeviljen, sa Fagforbundets fylkesleder Roger Heimli i en appell da LO i Bergen arrangerte en fane- markering 5. september. Ved Ravnanger sykehjem i Askøy kommer forskjellene mellom privat og offentlig ansatte tydelig fram, siden de privatansatte deler bygg med de kom- munalt ansatte. Denne konflikten handler dessuten ikke bare om pensjonsordningene, men også om lønn og for eksempel ulempetillegg. Også der ligger privatansatte godt under dem som er ansatt i kommunen, sier leder i Fagforbundet Askøy, Elsa Heradstveit. Her er det streik OSLO: Lambertseter alders- og sykehjem: 15 Hovseterhjemmet: 10 Paulus alders- og sykehjem: 7 Madserud sykehjem: 11 Oppsalhjemmet: 13 St.Hanshaugen omsorgssenter: 8 AKERSHUS: Risenga omsorgsdrift: 19 HORDALAND: Luranetunetomsorgsdrift: 8 Ravnanger sykehjem: 10 Odinsvei bosenter: 3 Søreide sykehjem: 13 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSTOLTE: Vi er stolt av dere. Kampen dere kjemper angår oss alle, sa forbundsleder Jan Davidsen på et streikemøte i Oslo. Fagbladet 9/2012 > 15 Foto: Monica Schanche Foto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonKIR