¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFrafallet i videregående skole starter i ungdomsskolen. Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Likeverdig samfunn med bibliotek På årets Ifla-konferanse deltok Fagforbundet med en poster med tittelen Unions empower Libraries!ª Fagforeninger styrker bibliotekene. Side 28 ˇ€.‹ Gravferdsetaten blir Miljøfyrtårn I Oslo er gravferdsetaten i full gang med å miljøsertifisere sine virksomheter. I Drammen sparer de store summer på å kompostere båredekorasjonene. Side 30 ˇ€.‹ Tryggere arbeidsliv Vold, trusler og trakassering på arbeidsplassen er et stadig større problem. Det er viktig å forebygge uheldige hendelser, og opplæring i konflikthåndtering er en viktig del av dette arbeidet, skriver fokusforfatter Ole Andre Bråten. Side 36 Boblende jazzfestival Tre av fire kommuner har en eller flere festivaler. På Svalbard trekker Polarjazz mange kjente og ukjente artister, og er en av flere festivaler frivillige sørger for at blir arrangert i Longyearbyen. Side 34 Fagbladet 9/2012 > 27 ¸ˇFoto: Anita Arntzen fbaargang2012 fbseksjonKIR