¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇFagforeninger styrker bibliotekene ¸ˇMer teknologi i barnehagen Små barn er blitt superbrukere av digitale medier. Derfor må IKT i større grad inn i barnehagen, mener forskere ved NTNU. Allerede i barnehagetida ser man store forskjeller i tekniske ferdigheter hos barna. Etterspørselen etter mer kunnskap blant barnehageansatte er stor. Ved Senter for IKT i utdanningen jobber de nå med hvordan man best mulig kan utnytte barnas digitale kompetanse. IVR Oddvar Thorsen vant Fagforbundets reisestipend for bibliotekansatte medlemmer under 35 år og fikk være med til Ifla-konferansen for bibliotek- og informasjonsarbeidere i Helsingfors.  Jeg søkte reisestipend både fordi jeg var nysgjerrig på Ifla-konferansen, men også fordi jeg alltid har hatt lyst til å besøke Helsingfors. Byen og konferansen levde absolutt opp til mine forventninger, sier Thorsen. Finland satser på bibliotek Thorsen jobber i voksenavdelingen på Deichmanske bibliotek i Oslo. Der forbereder de en omfattende flytteprosess.  Det var både lærerikt og inspirerende å høre om prosjekter og problemstillinger fra inn- og utland. Jeg kom raskt i kontakt med mange andre relativt nyutdannende bibliotekarer gjennom Iflas såkalte New professional-initativ, en egen seksjon i Ifla-systemet som jobber med utveksling av erfaringer og nettverksbygging for nye bibliotekarer. Bibliotek er et satsingsområde i det finske samfunnet, og Thorsen NASJONALBIBLIOTEKET I FINLAND: Helsingfors var stedet for årets Ifla-kongress. Her møttes bibliotek- og informasjonsarbeidere fra hele verden. ¸ˇVoksne har for dårlig tid Over halvparten av barnehagebarna mener de voksne har for dårlig tid, og at det er vanskelig å få tak i dem når de trenger dem, skriver NTB. I undersøkelsen gjort av NTNU svarer to av fem barn mellom fire og seks år at de bare liker sånn passeª å gå i barnehagen. Tre av fem mener de voksne har for dårlig tid, og over halvparten oppnår ikke kontakt med en voksen når de trenger det. Nær en tredel av ungene sier de voksne aldri leker med dem. IVR ble også kjent med mange lokale bibliotekarer, noe som gjorde oppholdet ekstra interessant. Nyttig informasjon  Størrelsen og gjennomføringen av konferansen var imponerende. Det var til tider vanskelig å velge hvilket seminar jeg skulle gå på, og i ettertid er det et par ting jeg angrer på at jeg ikke fikk med meg, men jeg har hatt stort utbytte av turen, sier Thorsen.  I tillegg til nye bekjentskaper i Norden, ble jeg også kjent med mange kolleger fra Norge, først og fremst mine hyggelige reisepartnere fra Fagforbundet. Vakte oppmerksomhet Fagforbundet hadde en poster med tittelen Unions empower Libraries!ª (Fagforeninger styrker bibliotekene). Her ble det satt fokus på Fagforbundets engasjement for et likeverdig samfunn, hvor bibliotekene utgjør en av bærebjelkene. Denne vakte oppmerksomhet fordi det ikke er vanlig at en fagforening engasjerer seg på denne måten i Ifla-sammenheng. IVR ¸ˇFornøyd med kinoforhandlingene " Vi har fått et samlet resultat som er i tråd med de øvrige oppgjørene i 2012. Dette er vi fornøyd med, sier Fagforbundets forhandlingsleder Jan Helge Gulbrandsen. Fagforbundet og Virke ble i slutten av august enige om en ny landsoverenskomst for kinoer. Fagforbundet har i overkant av 100 medlemmer ansatt ved kinoer i Oslo, Stavanger, Sandnes og Bergen. Resultatet i tariffoppgjøret innebærer et generelt tillegg til alle på 3,50 kroner i timen fra 1. april 2012. Minstelønnssatsene er hevet tilsvarende. Det er enighet om nye og utfyllende bestemmelser for lokale forhandlinger, og at rammen for lønnsoppgjøret i 2012 totalt sett blir på linje med arbeidslivet for øvrig. Et partssammensatt utvalg skal blant annet se på beregningsgrunnlaget og statistikken for kinoene, inkludert videreutviklingen av minstelønnssatsene i overenskomsten. Partene er også kommet fram til bestemmelser som styrker rettighetene for innleide vikarer. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN I MåL: Fagforbundet er fornøyd med tariffoppgjøret for ansatte ved kinoer organisert i Virke. ¸ˇ28 > Fagbladet 9/2012 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKIR