¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKILDESORTERING:  Vi har satt miljøarbeidet i system, sier Brit Gulbjørnrud (i midten), Maria Viktoria Helgadottir (til høyre) og Oddny Evensen. Lønnsomme miljøkrav ¸ˇI Drammen krevde kirkegårdsforvaltningen at båredekorasjonene kun skulle bestå av biologisk nedbrytbare materialer. Dette ga en innsparing på flere hundre tusen kroner i året. Tekst og foto: KJETIL S. GRØNNESTAD  Selv om 90 prosent av båredekorasjonene består av blomster, måtte vi kaste dette som spesialavfall på søppelplassen. Det skyldtes at de også inneholdt materialer som ikke er biologisk nedbrytbare, som plast, sier Hans Jørgen Paulsen, økonomileder i Drammen kirkelige fellesråd. Han anslår at gravlundene hvert år bidro med 20 40 tonn spesialavfall til byens søppelplass.  Vi betalte cirka 300.000 kroner i året for å kaste båredekorasjoner, sier Paulsen. Fins alternativer Hvis bårebukettene utelukkende består av nedbrytbare materialer, kan de bli kompostert til jord, i stedet for å ende som spesialavfall. For å få til det, sendte fellesrådet brev til begravelses- og blomsterbransjen i Drammens-distriktet, med beskjed om at det kun skulle benyttes miljøvennlige produkter i fellesrådets seremonilokaler. De fikk få protester. Fellesrådet møtte for> Fagbladet 9/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonKIR