¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇståelse for at de ville være miljøvennlige. Men ikke alle produkter er like enkle å erstatte.  Ifølge blomsterbransjen er oasis, plast, ståltråd og nylontråd vanskelig å bytte ut, sier Paulsen. Det er plasten han helst vil til livs, siden den ikke brytes ned. Og ståltråden kan ødelegge knivene i komposteringsmaskinene. Mer spennende jobb Det er fagarbeider Ronny Fladaas som kjører blomsteravfallet fra Drammens gravlunder til byens søppelplass.  Jeg brukte fort 1,5 dag i uka på å sortere og tømme søppel. Denne tida kan jeg nå bruke til mye annet, for eksempel å anlegge plener. Dette måtte vi ofte sette bort til andre. Nå får jeg tid til å gjøre det selv, i tillegg til å rekke over flere andre småjobber. Dermed blir jobben triveligere og mer variert. Jeg syns ikke det er så artig bare å kjøre søppel, sier han. Sparer flere steder Reduserte utgifter til å leie inn folk til anleggsarbeid, kommer i tillegg til de 300.000 kronene de sparer på slippe å kaste bårebuketter som spesialavfall. Ikke nok med det. Når bårebukettene kan komposteres til jord, reduseres også behovet for å kjøpe jord. Slik sparer MILJØVENNLIG: De delene av båredekorasjonene som ikke kan komposteres, ender i denne søppeldunken. Hans Jørgen Paulsen (t.v.) og Ronny Fladaas håper på færre turer til Drammens søppelplass. ¸ˇ¸ˇUtbyttbare produkter i bårebuketter " Plast kan erstattes med biolittprodukter. " Nylontråd kan erstattes med bomulls- og basttråd. " Ståltråd og oasis har per i dag ikke fullgode erstatningsprodukter. Det jobbes med å utvikle erstatning for oasis. KLARE REGLER: God og synlig merking er en forutsetning for å lykkes med de miljøfremstøtene som blir gjort på gravlunden. Her fra vaskeplassen ved Vestre Gravlund i Oslo. Drammen kirkelige fellesråd penger tre steder ved å kreve miljøvennlige bårebuketter. Drammen har en kremasjonsandel på cirka 75 prosent. De ansatte på begravelsesbyråene kildesorterer bårebukettene etter kremasjoner. Dermed er det de som tar mesteparten av sorteringsarbeidet. Båredekorasjoner etter kistebegravelser ute på gravlunden tar gravlundenes ansatte seg fortsatt av. 32 > Fagbladet 9/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR