¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKurs ¸ˇ¸ˇKURSTILBUD KUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Kommunikasjon " Krisepedagogikk " Ledelse " Pedagogikk " Sorg og sorgreaksjoner " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Utviklingspsykologi VIDEREGåENDE SKOLE VIDEREUTDANNING " Autismeomsorg " Barsel- og barnepleie " Eldreomsorg " Helseadministrasjon " Kreftomsorg " Psykisk helsearbeid " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Aktivitør vg2 " Barne- og ungdomsarbeider vg2 " Helse- og sosialfag vg1 AFTENSKOLEN Region 1 Se vår hjemmeside: www.aftenskolen.com www.nettskol1.no Tlf 73572800 " Helsearbeiderfag vg2 NettSkol1 E-post: trondheim@aftenskolen.no post@nettskol1.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇNETTSTUDIER INNEN PEDAGOGIKK OG SAMFUNNSFAG ¸ˇ¸ˇ¸ˇˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€,‹ˇ€    ‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ ˇ€    ‹ ˇ€‹ ˇ€‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ ˇ€    ‹ ˇ€‹ ˇ€‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ˇ€/‹ ˇ€‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€    ‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ˇ€    ‹ ˇ€,‹ˇ€    ‹ ˇ€‹ ˇ€‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ˇ€/‹ ˇ€‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€,‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€    ‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ˇ€    ‹ ˇ€,‹ˇ€    ‹ ˇ€‹ ˇ€‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ ˇ€    ‹ ˇ€‹ ˇ€‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€,‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ www.nks.no/pedagogikk På NETT MED DE BESTE ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ˇ€/‹ ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. Studiested Lillestrøm. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 9/2012 > 33 Gratis utdanning! fbaargang2012 fbseksjonKIR