¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇENDELIG I MåL: I mange måneder har frivillige stått på for at Polarjazz skal gå knirkefritt. Primus motor er styreleder Lasse Stener Hansen (over t.v.). ¸ˇ¸ˇ¸ˇOpplevelse å komme til Svalbard  Festivalplanlegging er kontinuerlig arbeid, og i august og september blir de fleste artistkontraktene undertegnet. Det er heldigvis mange gode norske artister som gjerne vil holde konserter her, fordi de ønsker å oppleve Svalbard, sier Lasse Stener Hansen. Mange av artistene reduserer sine honorarer, men vil til gjengjeld ha opplevelser som hundesledetur eller scootertur.  Under mørketidsfestivalen i februar er det vanligvis ikke mange turister, så da er det enklere å kunne inngå slike avtaler. For dem er det verdt mye, for oss blir det billigere. Et velsmurt maskineri Styret har fordelt arbeidsoppgavene slik at en har ansvar for artistbookingen, en for økonomien, en for media og reklame og en for lokal organisering. Nå har Polarjazz et lite og velsmurt maskineri, og de ansvarlige håper hvert år at de skal ha gjort en så god jobb at de også kan nyte festivalen. Det er premien for all jobbingen resten av året.  De første årene gjorde styret alt selv, og vi fikk knapt oppleve en konsert fordi vi drev med alt fra sjauing og flytting av utstyr til billettsalg i døra. Med så mange arbeidsoppgaver under festivalen, klarte vi ikke å holde på folk i styret. Det ble for mye jobb og for lite moro. Styrevervet er tross alt ubetalt. Vinn eller forsvinn I dag leier de inn profesjonelle til rigging, bygging av scener, flytting av utstyr osv. De fleste av de store artistene har i tillegg med seg sine egne crew.  Et gratisarbeidende og effektivt styre, mange frivillige og gode sponsorer gjør festivalen mulig å gjennomføre år etter år, sier sjefen for mørketidsfestivalen. På festivalens første dag satt kveldens musikere og crew værfaste i Tromsø, men de festivalansvarlige lot seg ikke stresse. De har mye galgenhumor over at de er gale nok til å lage en festival på et sted hvor det så mange usikkerhetsfaktorer som de ikke kan gjøre noe med.  Uttrykket Man behøver ikke være gal for å drive med dette, men det hjelper godt hvis man er det,ª gjelder nok for oss, sier Lasse Stener Hansen. ¸ˇ¸ˇFagbladet 9/2012 > 35 ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKIR