¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇher i økende grad opplever krevende situasjoner. En rekke hendelser internasjonalt gir også grunn til bekymring i forhold til kritiske hendelser som kan oppstå i denne sektoren, spesielt i tilfeller der elever og studenter kan utgjøre en alvorlig risiko for medelever, lærere og andre. Dette stiller store krav til god opplæring og effektive beredskapsplaner. Det er imidlertid situasjoner med lavere konfliktnivå som dominerer hverdagen for de fleste arbeidstakere i sektoren. Gjennom kunn- skapsbaserte verktøy og metoder kan vi her benytte kommunikasjon som et effektivt konflikthåndteringsverktøy. Slik kan vi forebygge at konflikter i det hele tatt oppstår. Aktiv lytting er et viktig middel for å redusere risikoen for misforståelser og uenigheter. Enkelte konflikter kan imidlertid oppstå som resultat av autoritetsutøvelse. Vi må her ha et bevisst forhold til hvordan autoritet kan utøves, slik at den ikke framstår som en konflikteskalerende komponent. Dette kan imidlertid ikke læres gjennom en enkelt artikkel i Fagbladet, men krever god teoretisk opplæring og praktisk trening. Krav om opplæring framgår av arbeidsmiljølovens ß 3-2, og kan etterspørres gjennom verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Ved å fokusere på tidlig risikovurdering og hva du rent praktisk kan gjøre når du ser tegn på at en situasjon utvikler seg negativt, er du imidlertid godt på vei til å skape et større handlingsrom, med økt kontroll og mulighet for hensiktsmessig påvirkning. Fagbladet 9/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKIR