¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇB-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇFagforbundet har 327.000 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. SKAPER ILLUSJONEN Martin Didrichsen er scenearbeider ved Trøndelag Teater i Trondheim. Når publikum lever seg inn i stykket og opplever at de befinner seg på vide vidder eller inne i trange smug, så har Martin vært med på å skape illusjonen gjennom å montere opp kulissene. Dessuten er det viktig at alt er solid slik at både skuespillere og scenearbeidere er trygge. Martin er en av 869 medlemmer i Fagforbundet som arbeider med film- og teaterteknikk som lyd, lys, søm og kulisser. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Ole Morten Melgård fbaargang2012 fbseksjonKIR