¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Hvis samfunnet utformes i tråd med prinsippene for universell utforming, er det ikke risikabelt å ansette en rullestolbruker eller en synshemmet, mener Stopp diskrimineringen. 8 TEMA: Velferdsteknologi 14  Vi er klare for å kjempe lenge 16 Forsikringsselskapene ville ikke forsikre henne 18 Kastet ut pasienter på dagen 20 PORTRETTET: Karl Eldar Evang 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 44 FOTOREPORTASJEN: Alder ingen hindring 50 Med ryggen mot veggen 62 Håper dommen kan hjelpe andre barn FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Lederutfordringer ved samhandling 38 Seksjonslederen 53 Debatt 55 Petit 56 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Flyter av gårde 68 EN AV OSS: Skaper illusjonen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 I familiens fotspor Psykolog Karl Eldar Evang er like samfunnsengasjert som sin far og farfar. Akkurat nå er det papirløse som nyter godt av hans kunnskaper og utrettelige engasjement. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHoldes utenfor arbeidslivet 30 Respekter andres tid Tenk deg om før du blir tidstyv og avbryter en kollega i utide. Det kan ta et kvarter før kollegaen kommer i konsentrert modus igjen, sier effektivitetsrådgiver Frede Jakhelln. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrådløst velferdsnett Om ti år slår den store bølgen av eldre over 80 år, innover oss. Vi trenger flere helsearbeidere, i tillegg må vi ta i bruk velferdsteknologi. Hva er det, og hvordan påvirker den hverdagen? 32 Helsesekretærene ved Sykehuset i Vestfold har fått økt kompetanse og andre arbeidsoppgaver. Både de ansatte og ledelsen er fornøyde. ¸ˇ¸ˇ¸ˇDyktigere helsesekretærer ¸ˇ¸ˇ14 Ansatte i private sykehjem streiker fordi de vil bli likebehandlet med offentlig ansatte. I mange år har de hatt lavere lønn og ikke minst mye dårligere pensjonsavtaler. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLik pensjon for likt arbeid 36 For å oppfylle målene i samhandlingsreformen, må vi satse på relasjonell ledelse og myndiggjorte medarbeidere, skriver fokusforfatter Odd Mandal. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRelasjonell ledelse ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 9/2012 Foto: colourbox.com ISSN 0809-9268 Foto: Nina Berggren Monsen Foto: Erik M. Sundt Foto: Heidi Lundsgård fbaargang2012 fbseksjonKON