¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ> EN AV TRE VURDERER å BYTTE JOBB En fersk undersøkelse fra analysebyrået InFact viser at 36 prosent av norske arbeidstakere kan tenke seg å bytte jobb i løpet av de nærmeste to årene. > FORSKJELL MELLOM LEDERE OG ANSATTE Flere ledere rapporterer at de oppfatter at klimaet for å ytre seg på arbeidsplassen som bedre enn det de øvrige ansatte gjør. Dette kommer fram i en undersøkelse utført av forskere ved Handelshøyskolen BI. > STADIG FLERE UFØREPENSJONISTER Stadig flere blir uføretrygdet i Norge, viser nye tall fra Nav. I løpet av ett år har antallet økt med 7700 ved utgangen av juni. Totalt er det nå ca. 310.000 uførepensjonister her i landet. > LANDETS FØRSTE MOBBEOMBUD Buskerud fylkeskommune skal ansette landets første mobbeombud. Bodil J. Haug starter 1. januar neste år, og hun skal arbeide med elevene på videregående skoler i Buskerud. Stillingen er et toårs-prosjekt. > KVINNELIGE LEDERE TJENER FORTSATT MINDRE ENN MENN Ifølge ferske tall fra Norsk Ledelsesbarometer tjener kvinnelige ledere vesentlig mindre enn sine mannlige kolleger. Ifølge undersøkelsen får kvinner 86 prosent av lønna til en mann i samme stilling. ¸ˇ¸ˇBEKLAGER: HR-direktør Mai Torill Hoel ved sykehuset Telemark beklager sterkt saken der en renholder ble oppsagt for å snakke polsk. ¸ˇSmeller til for å få NHO på banen hvordan mange sykehjem balanserer på en knivsegg i forhold til bemanning. Det er veldig få som kan tas ut, påpeker han.  Streiken dreier seg om forbundets hovedparole, nemlig likebehandling i arbeidslivet. Nå er det tydelig forskjellsbehandlingen mellom offentlige og private ansatte på sykehjemmene, sier Jan Davidsen. OT Fagforbundet har varslet at 160.000 kommuneansatte kan gå til sympatiaksjon for de 79 som streiker i private sykehjem. En samlet fagbevegelse finner det urimelig at privatansatte i sykehjemssektoren skal ha dårligere pensjon enn i det offentlige.  Sympatiaksjon i kommunal sektor er vårt eneste lovlige virkemiddel nå, sier leder av Fagforbundet, Jan Davidsen. Davidsen påpeker at det er begrenset hvor mange som kan tas ut i streik i de private sykehjemmene.  Denne streiken har synliggjort ¸ˇ¸ˇTar ut hele fedrekvoten Tall fra Nav viser en kraftig økning i andelen av fedre som tar ut hele fedrekvoten. I løpet av første halvår tok fire prosent ut hele kvoten på tolv uker. Til sammenlikning var denne andelen i løpet av første halvdel i fjor på 0,3 prosent. Statistikken viser at halvparten av fedrene med foreldrepenger tar ut opptil 30 dager av fedrekvoten. Drøye 40 prosent tar ut mellom 31 og 60 dager av kvoten, mens i underkant av 5 prosent tar ut mer enn de 60 dagene som er maksimal fedrekvote. Fra 1. juli i fjor ble fedrekvoten utvidet fra ti til tolv uker, og statistikken så langt i år viser at utvidelsen har hatt en effekt.  Ved enhver økning i antall uker med fedrekvote, ser vi ut fra statistikken at fedrene også øker sitt uttak i påfølgende år, skriver Nav om de nye tallene. (ANB-NTB) Fagbladet 9/2012 > 7 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Telemarksavisa fbaargang2012 fbseksjonKON