¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMålet er at flest mulig skal engasjere seg i egen yrkesutvikling og komme med innspill til hvordan Fagforbundet kan bli bedre.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Funksjonshemmede holdes utenfor Stiftelsen Stopp diskrimineringen mener at hvis myndighetene hadde sørget for universell utforming, ville flere funksjonshemmede vært i arbeid. Side 28 ˇ€.‹ Fjern tidstyvene Tidstyver stjeler opptil en time av arbeidstida vår hver eneste dag. God planlegging og prioritering av arbeidsoppgavene kan gjøre oss mer effektive og forebygge stress. Side 30 ˇ€.‹ Samhandling på tvers Samhandlingsreformen krever økt samarbeid mellom ulike fag- og yrkesgrupper, mellom ulike virksomheter i samme kommune, mellom flere kommuner, og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, skriver fokusforfatter Odd Mandal. Side 36 Sekretærer tett på pasienten Digitalisering kunne gjort mange av helsesekretærene ved Sykehuset i Vestfold overflødige. Men med opplæring har de fått mer pasientrettede oppgaver, og nå er de både stoltere og mer fornøyd med arbeidshverdagen. Side 32 Fagbladet 9/2012 > 27 ¸ˇFoto: Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonKON