¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNoen stjeler god arbeidstid fra deg og meg. Hvordan ser disse tidstyvene ut, og er det mulig å bli kvitt dem? Tekst og foto: GURO KULSET MERAKERåS FANG Bedre personlig effektivitet kan frigjøre mellom en halv og en time av arbeidstida di  hver dag, hevder Frede Jakhelln i Effecto rådgivere.  Mange er svært opptatt av å gjøre ting rett. De burde fokusere mer på å gjøre de rette tingene, sier Jakhelln. Sammen med sine kolleger, har han gjennomført individuell oppfølging av 1500 personer, fordelt på om lag 100 bedrifter. Hans erfaring er at all verdens innsats og overtidsarbeid ikke hjelper for å øke effektiviteten dersom du ikke faktisk gjør de rette tingene.  Dessverre fins det ingen enkel løsning på problemet med for lite effektivitet. Men langsiktig oppfølging gir resultater, hevder Jakhelln. Personlig effektivitet Vi vet alle hvordan det kan være. Du starter dagen med planer om å få gjort så mye, men så dukker det opp uforutsette oppgaver, langdryge møter og lassevis av e-post  og så koker litt for mye av dagen bort i kålen.  Det er ikke til å undres over at mange opplever arbeidshverdagen på denne måten. Når vi er ferdig utdannet, har vi en faglig kompetanse. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi har lært å jobbe på en effektiv og velorganisert måte. Det er dårlig samsvar mellom de ressursene som brukes på faglig kompetanseutvikling i forhold til personlig effektivitet, sier Jakhelln. Han mener at de fleste arbeidsplasser vil ha mye å hente på å styrke de ansattes egenkompetanse på dette feltet. Ettersøkte tidstyver Noen av tidstyvene kan vi fange. Andre må vi lære oss å leve med.  Ta uforutsette oppgaver som ett eksempel. De dukker alltid opp. Det du kan gjøre for å leve bedre med dem, er å kartlegge hvor stor prosentandel av dagen som gjennomsnittlig går med til å ta unna ting som dukker opp. Og så planlegge ut fra det, råder Jakhelln. Uforutsette oppgaver kan ta mye tid, men den største tidstyven er allikevel kolleger, ifølge Jakhelln. De kommer bort til pulten din, ringer, kommer inn på kontoret, osv. De avbryter deg, og stjeler av tida di.  Kollegene kan vi selvsagt ikke kvitte oss med. Men det er mulig å bygge en organisasjonskultur som gjør at kolleger forstyrrer hverandre minst mulig. Og vi må greie å lese kolleger og være oppmerksomme på at noen mennesker har evnen til å få saker til å SPAR TID:  Ta kontroll over tidstyvene, oppfordrer Frede Jakhelln. ¸ˇ¸ˇ30 > Fagbladet 9/2012 tidstyven! fbaargang2012 fbseksjonKON