¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKOMPETANSE Økt kompetanse, utviklingsmuligheter og mer varierte arbeidsoppgaver har gjort helsesekretærene ved Sykehuset i Vestfold mer fornøyde og stolte av jobben sin. ¸ˇ¸ˇTekst: ELLEN HEGGESTAD Foto: WERNER JUVIK Christina Borg er en av mange hvitkledde kvinner og menn som haster mellom kontorer, sengeposter og laboratorier ved Syke- huset i Vestfold (SiV). Som helsesekretær ved nevrologisk poliklinikk, fordeler hun tida si mellom sengeposten og EEG-laben. EEG (elektroencefalogram) brukes til undersøkelse av hjernens funksjon, særlig ved ulike sykdommer som kan påvirke hjernen, for eksempel epilepsi. Christinas jobb er å ta imot pasientene, få dem til å slappe av, feste elektrodene og registrere hjerneaktiviteten via en dataskjerm.  Arbeidet her på laben er interessant og lærerikt. Jeg kommer tett på mange ulike mennesker, helt fra nyfødte til de aller eldste, forteller hun. Slik har det ikke alltid vært. Da Christina begynte i 2007, hadde hun kun administrative oppgaver og nesten ingen pasientkontakt. Men kort tid etter, i 2008, innførte sykehuset elektroniske verktøy for pasientadministrasjon, blant annet elektronisk journal. Konsekvensen ble at mange av arbeidsoppgavene til Christina og hennes kolleger ble borte. Mindre sykefravær Sykehuset kuttet 36 årsverk blant de administrativt ansatte, men forsto raskt at stillingskutt ikke var nok. De måtte tenke annerledes. De måtte finne ut hva slags kompetanse de egentlig trengte.  Vi hadde en uhensiktsmessig kompetansesammensetning, forteller Hilde Haugerud, sjef for avdelingen for kontor i kirurgisk klinikk.  I tillegg var arbeidshverdagen ensformig for mange, og sykefraværet høyt, fortsetter hun. Sammen med kollega Haakon Pedersen, sjef for avdeling for kontor i medisinsk klinikk, laget hun en plan for kompetanseutvikling for de merkantilt ansatte. Deretter inngikk de en avtale med Vestfold fylkeskommune som kartla kompetansen til hver enkelt. Resultatene ble holdt opp mot sykehusets behov for å få løst både administrative oppgaver og enklere pasientrettede oppgaver som blodprøvetaking og laboratorietjenester i forbindelse med EKG og EEG  med andre ord, autoriserte helsesekretærer. Om lag 75 ansatte benyttet seg av tilbudet, og nå er snart alle de merkantilt ansatte ved > 32 > Fagbladet 9/2012  veien til yrkesstolthet fbaargang2012 fbseksjonKON