¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHELSESEKRETÆRENS OPPGAVER Ta imot pasienter, bistå med timebestilling, vurdere viktighetsgrad, registrere diagnoser og takster, utføre pasientdokumentasjon, ta blodprøver, analysere hurtigtester, sette injeksjoner, utføre sårskift, fjerne sting, måle blodtrykk, ta EKG og spirometri, assistere lege ved undersøkelser og mindre operasjoner (småkirurgi). Fagbladet 9/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonKON