¸ˇ¸ˇSERVICE: Ada Frogner Bøen setter pris på at jobben er så variert. ¸ˇ¸ˇAUTORISERT: Med støtte fra sykehuset fullførte Ada Frogner Bøen utdannelsen som autorisert helsesekretær. Nå har hun ny jobb på preoperativ poliklinikk hvor blodprøvetaking er en av oppgavene. ¸ˇ¸ˇØKT KOMPETANSE: Hilde Haugerud (t.v.) satser på kompetanse. Ada Frogner Bøen og Christina Borg (t.h.) har blitt stoltere av jobben sin. ¸ˇårets arbeidsgiver i sykehus Tidligere i år fikk avdelingslederne Hilde Haugerud og Haakon Pedersen Fagforbundets pris som årets arbeidsgiverª.  De har en helhetlig strategi og jobber iherdig for å videreutvikle helsesekretæryrket. Vi hadde spådd helsesekretærens død, men det har blitt grundig motbevist. Nå er det viktig at deres kompetanse blir brukt på rett måte, sier tillitsvalgt Geir Tollefsen som innstilte de to kandidatene. Det er Fagforbundets politiske styringsgruppe for sykehus som kårer årets arbeidsgiver ut ifra følgende kriterier: Arbeidsgiveren har tilrettelagt arbeid, som har resultert i forbedret arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet på tjenestetilbud gjennom medinnflytelse og medbestemmelse fra de ansatte. Rett bruk av ansattes kompetanse, vektlegging av flerfaglighet og tverrfaglighet som sikrer rett person på rett plass. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇmedisinsk og kirurgisk klinikk ferdig utdannede helsesekretærer med autorisasjon. Ved alle nyansettelser kreves det nå tilsvarende kvalifikasjoner. Og sykefraværet som var på tolv prosent, er nesten halvert. Yrkesstolthet Christina hadde gått helsesekretærlinjen på videregående, men manglet eksamen i matematikk. Med støtte fra sykehuset tok hun opp igjen faget, fullførte utdanningen og fikk autorisasjonen. Nå har hun en spennende og variert jobb med mange nye utfordringer.  Jeg trives kjempegodt på EEG-laben. Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker, og nå har jeg fått muligheten til det. Jeg er stolt av yrket mitt, sier hun. Men når du har sittet på kontor i mange år, er det kanskje ikke så fristende å hoppe over på sykestua. Christina legger ikke skjul på at det også kan være krevende å komme så tett på pasientene.  Noen av dem som kommer hit til laben, kan være veldig dårlige. Noen kan få anfall her inne eller er urolige og utagerende. Vi må håndtere mange situasjoner og mennesker, men det er også det som gjør jobben så interessant, mener hun. Trygg på egen kompetanse En annen som benyttet seg av sykehusets tilbud, er Ada Frogner Bøen. Hun hadde en ufullført helsesekretærutdanning fra 90-tallet, og har nå fullført den og fått autorisasjon. Det ga henne jobb på pre-operativ poliklinikk. Hit kommer pasienter to uker før planlagte operasjoner, blant annet for å få tatt blodprøver og utført andre undersøkelser.  Autorisasjonen har gjort noe med meg  jeg har fått en trygghet på min egen kompetanse, og på at jeg har det som skal til for å gjøre jobben min. Jeg føler virkelig at jeg er på rett plass, fastslår Ada. Jobber tverrfaglig Sykehuset i Vestfold ønsker enda flere helsesekretærer inn i pasientrettede oppgaver, men en omfordeling av oppgaver kan skape usikkerhet blant andre yrkesgrupper og skape profesjonskamp dersom de går for fort fram.  Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å nå ut til alle ansatte med informasjon om hva helsesekretærer kan utføre av oppgaver. Vi er opptatt av å jobbe tverrfaglig med de ulike yrkesgruppene som inngår i et pasientforløp. Dette tar tid, konstaterer Hilde Haugerud. Fra aldri å ha tatt en blodprøve, tar Ada nå 12 15 prøver hver dag. Hun har ingen følelse av å ha gått noen i næringen.  Vi har klart definerte oppgaver, og hver har sin rolle, sier hun. 34 > Fagbladet 9/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON