¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇKonferanse for IKT i offentlig sektor Norsk konferanse for bruk av IKT i offentlig sektor er åpen for alle aktører innenfor offentlig sektor. Her kommer deltakere fra statlige etater, fylker, kommuner, forskningsinstitusjoner Styringskonferanse Fagforbundet og Universitetet i Bergen inviterer til styringskonferanse 30. 31. oktober. Konferansen holdes i Bergen, og tar opp utfordringer som krysser organisatoriske grenser i politikk og forvaltning. Blant foredragsholderne er professor Jon Pierre fra Goteborgs universitet, departementsråd Ingelin Killengreen fra For- og leverandører. Konferansen foregår i Trondheim 30. oktober 1. november. Du finner program, påmelding osv. på www.nokios.no VV nyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, professor Per Lægreid fra Universitetet i Bergen, ordfører Laila Davidsen i Alta kommune og forsker Jacob Aars fra Rokkansenteret. Målgruppa er rådmenn, ledere, politikere, økonomisjefer, rådgivere, tillitsvalgte og studenter. VV ¸ˇ¸ˇByutvikling og klimautfordringer Fagforbundet inviterer i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap til konferanse om fortetting og klimautfordringer 23. 24. oktober. Konferansen holdes på ås utenfor Oslo, og er gratis. Det vil bli tatt opp temaer som målkonflikter, bærekraft i byutviklingsplaner, grønnstruktur, nedbørsfeltsbaserte analysemetoder, konsekvenser av klimaendringer og analyser av tekniske mottiltak, grønne tak og bremsing av avrenn- Gode på kursing Fagforbundets lokal- og fylkeslag er aktive kursholdere. Et kurs som har slått an, er Trygg på web. Dette tar 25 deltakere per gang, men enkelte fylker har gjennomført det opp til tre ganger og presset inn 30 stykker. Østfold-kretsen avholdt fagdag for sekretærer, det kom 170 personer og flere sto på ingen, dagslys og kompakte bygg. Vi vil også se på hva som kan gjøres for å redusere oversvømmelser og flomskader i byer som følge av fortetting og klimaendringer. Konferansen er åpen for alle, men retter seg spesielt mot arkitekter, by- og regionplanleggere, landskapsarkitekter, ingeniører og studenter. Påmelding og mer informasjon på fagforbundet.no/sst OT Illustrasjonsfoto: colourbox.com venteliste. Seksjon kontor og administrasjon i Møre og Romsdal arrangerer fagdagene Samhandlingsreformen og kontoret 16. 17. oktober. VV ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt og erfaringer bringer yrkesutviklinga videre Neste år er det ny landskonferanse og nytt landsmøte. Seksjonene skal i september 2013 vedta føringer og prioriteringer for det yrkesfaglige arbeidet fram til 2017. Før landskonferansen er det et omfattende organisatorisk arbeid som skal gjøres. Det starter alt i høst. Seksjonsstyret sentralt har i samarbeid med administrasjonen laget et debatthefte som skal ut i organisasjonen til grundig gjennomgang. Heftet skal triggeª til debatt i seksjonen lokalt og i fylkeskretsen. Målet er at flest mulig av forbundets medlemmer i Seksjon kontor og administrasjon skal engasjere seg i egen yrkesutvikling og komme med innspill til hvordan Fagforbundet kan bli bedre. Det er gjennom seksjonsarbeidet at forbundet best bidrar til en framtidsretta utvikling av fag innenfor seksjonen. Seksjonstillitsvalgte på alle nivåer Målet er at flest mulig skal engasjere seg i egen yrkes- utvikling og komme med innspill til hvordan Fagforbundet kan bli bedre. i organisasjonen har et spesielt ansvar for at debattene og erfaringsutvekslinga blir så fruktbar som mulig. Det er viktig å se nøye på både opp- og nedturer og samtidig være villig til å tenke nytt. Tenk på hvordan utdanningene bør være? Må alle ha høgskole for å jobbe innenfor vår sektor? Er det ikke mange arbeidsoppgaver som løses best med et fagbrev med fagskole på topp? Dette og mange andre spørsmål stiller vi. GERD EVA VOLDEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebattheftet trykkes og sendes ut, men kan like gjerne lastes ned fra nettet. Målet er at alle SKA-medlemmer ser muligheten for et aktivt engasjement i det yrkesfaglige arbeidet. Hvordan seksjonen skal utvikle et godt tilbud i de neste fire åra, avhenger av oss alle sammen. Kom på banen! Med ditt engasjement vil tilbudet fra Fagforbundet bli enda bedre. 38 > Fagbladet 9/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON