¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBARE GLEDE: Fortvilelse snudd til glede. Maria Gazul, Yalda og Jabar Bahadori. ¸ˇAksjoner for asylfamilier En rekke støttegrupper er i gang over hele landet for barnefamilier som skal utvises: Bergen: Nathan (6 år) er født og oppvokst i Norge. Nathans familie skal utvises til Etiopia. Foreldrene har vært i Norge i ti år. Rettssaken begynner i slutten av oktober. Nesodden: Firebarnsfamilien Dar fra Pakistan fikk et pusterom tidligere i år. UNE lovet at de ikke effektuerer utvisning før ankesaken er avgjort. Namsos: Barna Piriyanka (11 år) og Pirunthusan (7) gikk i januar i år i kirkeasyl sammen med sin mor Sivalatha Piratheepan. De skal utvises til Sri Lanka. Bardu: Yafet Takel (5 år) er født og oppvokst i Norge. Sammen med sin mor Rahel Takel skal han returneres til Etiopia. Rjukan: Ni år gamle Verona Delic er født og oppvokst på Rjukan. 27. mars ble hun og familien tvangssendt til BosniaHercegovina. Saken skal til Høyesterett. Ski: Nimra (8 år), Fahra (12 år) og Salman (15 år) og deres foreldre har bodd i kirkeasyl i Betel i Ski i to år. De skal utvises til Pakistan etter sju år i Norge. Hamar: Mohamad Abdallah Taleb (14 år) og mor Sana Taleb (36) skal utvises til mors hjemland Syria etter åtte år i Norge. Oppland: Adrian Xhela (18) fra Kosovo kom som 13-åring sammen med mor og lillebror til Norge. De flyktet fra trussel om blodhevn. Bodø: En 25 år gammel kvinne fra Eritrea var offer for menneskehandlere. Hun ble 2. april tvangssendt ut av Norge sammen med sitt halvannet år gamle barn. rammet ytterligere to saker der utfallet kan få betydning for asylbarna i Norge. I oktober er saken til Nathan (6) fra Bergen berammet for retten. Nathan er født og oppvokst i Norge og skal utvises med familien til Etiopia. I løpet av året skal også Høyesterett ta stilling i saken til ti år gamle Verona, født og oppvokst på Rjukan, men tvangsutsendt med familien til Bosnia-Hercegovina 27. mars i år. ¸ˇRettsapparatet i bevegelse  Rettsapparatet har etablert en praksis der barns beste tillegges større vekt, konstaterer advokat Arild Humlen, som førte saken for familien Gazul Bahadori. Dette var den sjuende saken han førte der barn med sterk tilknytning til Norge skulle utvises. Han har vunnet i fem saker, en venter på behandling i Høyesterett. Humlen mener det er på tide at UNE beveger seg i samme retning som de rettskraftige dommene.  Vi har igjen fått bekreftet at UNE ikke har gjort tilfredsstillende vurderinger av barnas situasjon. Det er tydelig at den barnefaglige kompetansen hos utlendingsmyndighetene må styrkes, kommenterer Humlen. I oktober fører han saken for Nathan og hans familie i Bergen, som skal utvises til Etiopia.  Det var mange spesielle forhold i saken med Yalda og hennes familie. Nathan-saken er klarere. Den vil være svært viktig for å danne rettslig presedens overfor de øvrige asylbarna, sier Humlen. Fagbladet 9/2012 > 63 fbaargang2012 fbseksjonKON