¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Helsa til avløpsarbeiderne er i fokus. I Trondheim bydrift har ansatte ført målinger hver dag siden mars. I tillegg skal Stami kartlegge helseproblemer blant avløpsarbeiderne. 8 TEMA: Velferdsteknologi 14  Vi er klare for å kjempe lenge 16 Forsikringsselskapene ville ikke forsikre henne 18 Kastet ut pasienter på dagen 20 PORTRETTET: Karl Eldar Evang 27 38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 44 FOTOREPORTASJEN: Alder ingen hindring 50 Med ryggen mot veggen 58 Håper dommen kan hjelpe andre barn FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Helsetilstanden i frisørbransjen 38 Seksjonslederen 53 Debatt 55 Petit 56 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Flyter av gårde 68 EN AV OSS: Skaper illusjonen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 I familiens fotspor Psykolog Karl Eldar Evang er like samfunnsengasjert som sin far og farfar. Akkurat nå er det papirløse som nyter godt av hans kunnskaper og utrettelige engasjement. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLangt mer enn lukt 30 NOU-utredningen Trygg hjemme inneholder tiltak som skal redusere brannrisiko for utsatte grupper. Feiing av piper bør bli boligeiers ansvar, og feiertjenesten bør delvis privatiseres, er blant forslagene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVil privatisere pipene 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrådløst velferdsnett Om ti år slår den store bølgen av eldre over 80 år, innover oss. Vi trenger flere helsearbeidere, i tillegg må vi ta i bruk velferdsteknologi. Hva er det, og hvordan påvirker den hverdagen? 32 I Drammen sparer de flere hundre tusen kroner i året på at fagarbeider Ronny Fladaas kan kompostere båredekorasjoner i stedet for å kjøre dem på fyllinga. ¸ˇ¸ˇ¸ˇLønnsomme miljøkrav ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 Ansatte i private sykehjem streiker fordi de vil bli likebehandlet med offentlig ansatte. I mange år har de hatt lavere lønn og ikke minst mye dårligere pensjonsavtaler. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLik pensjon for likt arbeid 36 Det bør være et mål at frisørene skal ha helse til å stå lenger i yrket og generelt i arbeidslivet, skriver fokusforfatter Jarle Kristoffersen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBedre helse for frisører ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 9/2012 Foto: Kristin Buick Rødland ISSN 0809-9278 Foto: Nina Berggren Monsen Foto: Erik M. Sundt Foto: Heidi Lundsgård fbaargang2012 fbseksjonSAM